Kraje pod drobnohledem

Aktuální informace poskytující detailní pohled na ekonomickou a sociální situaci obyvatel všech 14 krajů České republiky přináší vydaná publikace „Srovnání krajů v České republice – 2018“.
„Prezentované informace pomohou odpovědět mimo jiné i na otázky, jak vysoké jsou v jednotlivých krajích mzdy, kde je nejnižší nezaměstnanost nebo míra kriminality. Což jsou statistiky, které všechny zajímají,“ hodnotí publikaci Jan Honner 
z odboru informačních služeb ČSÚ.
V roce 2017 se počet obyvatel zvýšil nejvíce v Praze a Středočeském kraji, naproti tomu nejvíce poklesl v Karlovarském 
a Moravskoslezském kraji. Na vývoj počtu obyvatel některých regionů má vliv také stěhování ze zahraničí, které se nejvíce týká Prahy. Cizinci tvoří největší podíl na obyvatelstvu kraje v Praze (15,1 %) a v Karlovarském kraji (6,7 %).
Podíl nezaměstnaných osob dosáhl v ČR koncem roku 2017 nejnižší hodnoty od roku 2005 (3,77 %). Rozložení v rámci ČR
je v posledních letech let téměř neměnné, nejnižší nezaměstnanost tradičně byla v Praze (2,34 %) a naopak nejvyšší v Moravskoslezském (5,77 %) a Ústeckém (5,39 %) kraji.
Průměrná hrubá měsíční mzda v ČR se v posledních letech stále zvyšuje. V absolutních hodnotách dominuje Praha (36 915 Kč v roce 2017), s téměř sedmitisícovým odstupem následuje Středočeský kraj, na posledním místě je Karlovarský kraj, kde se rozdíl oproti Praze blíží k jedenácti tisícům korun.
Publikace je rozdělena do 27 kapitol, celá je k dispozici na webu ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/srovnani-kraju-v-ceske-republice-2018 (16.1.2019)