Krajky

 

Oba hlavní druhy skutečných krajek, krajky šité i krajky pletené (nespr. paličkované) jsou původu dosti mladého. Objevují se někdy v 2. polovině 15. stol., šité nejspíše v Itálii,, pletené buď v Itálii nebo ve Flandrech, nevynalezla je tedy, jak tomu chce legenda, B. Uttmannová někdy r. 1561, toliko zavedla jejich výrobu do saského Annabergu. První stroj na výrobu pletených k. sestrojil kol r. 1800 jakýsi Whitaker, chovanec anglické robotárny. První stroj na výrobu krajek šitých byl sestrojen r. 1831. R. 1845 vynalezl J. Levesey stroj na výrobu záclon.