Krematorium

 

Hlasy po spalování mrtvol se začínají ozývat častěji v 17. století. M. Naldi, osobní lékař papeže Alexandra VII. doporučoval ve svém spisu (Regole per la cura del contagio) vyd. r. 1656 spalovati nebožtíky při epidemiích. Spalování vůbec doporučoval J. Kirchamann z Lübecku v knize De funeribus Romanorum, vyd. r. 1661. Ale teprve r. 1876 bylo otevřeno první krematorium v Milánu. První kremační pec (s horkým vzduchem) navrhl F. Siemens r. 1874.