Kriminalistický ústav slaví 60 let

Šedesátiletá historie řadí Kriminalistický ústav k nejstarším policejním útvarům. Po celou dobu své existence sídlí na stejné adrese, v Bartolomějské ulici v Praze.
 
Dne 12. prosince 2018 to bylo přesně 60 let od chvíle, kdy byl založen Kriminalistický ústav. Jako samostatný útvar vznikl z vědeckotechnického odboru Veřejné bezpečnosti na základě rozkazu ministra vnitra č. 166 ze dne 12. prosince 1958. Od samého počátku byl ústav konstituován jako vrcholové kriminalistickotechnické, znalecké a později i jako vědeckotechnické a metodické pracoviště. Prvním ředitelem nově vzniklého útvaru byl doktor Bohuslav Němec, který jej vedl až do roku 1969. V čele ústavu se za dobu jeho existence vystřídalo 14 ředitelů např. Miroslav Protivinský, Štefan Kordík, Jaroslav Mayer nebo Jan Hlaváček. Současným ředitelem je již dva roky plk. Mgr. Ľuboš Kothaj.    
Kriminalistický ústav provádí znaleckou činnost v oborech kriminalistika, chemie, písmoznalectví, strojírenství a elektrotechnika, pro kterou získal v roce 2007 osvědčení o akreditaci podle normy ISO 17025:2005. Je zapsán ve II. oddílu Seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost vedeném Ministerstvem spravedlnosti. Ústav je rovněž institucí, která se řadu let věnuje aplikovanému výzkumu v oboru kriminalistika, podílí se na vzdělávání kriminalistických techniků a kriminalistických znalců, metodicky řídí výkon kriminalistickotechnické a znalecké služby Policie ČR. Od roku 1998 je členem Evropské sítě forenzních institucí. Znalci ústavu aktivně působí v několika pracovních skupinách této mezinárodní organizace, kde patří k uznávaným a respektovaným odborníkům. Velkým úspěchem je cena Robina Keeleyho, kterou získal v roce 2011 plk. Ing. Lubor Fojtášek za výzkum v oblasti zkoumání povýstřelových zplodin.   
Být znalcem je mnohdy celoživotní poslání 
V Kriminalistickém ústavu pracovaly za dobu jeho existence stovky expertů, kteří zpracovali statisíce znaleckých výstupů zejména pro orgány činné v trestním řízení. „Základními stavebními kameny činnosti našeho útvaru jsou znalosti, dovednosti a cenné zkušenosti našich pracovníků – jedinečných odborníků v mnoha odvětvích kriminalistiky. Mnozí z nich své práci zasvětili celý svůj profesní život. Zmínit mohu např. antropoložku doktorku Hanu Eliášovou, genetika doktora Jaroslava Broučka, který byl naším prvním znalcem v odvětví genetiky vyškoleným v laboratořích FBI, balistika plk. Ing. Bohumila Planku, jenž stál u zrodu forenzní balistiky, nebo inženýra Jana Málka, který se více než 35 let věnoval fonoskopii,“ vzpomněl ředitel Ľuboš Kothaj a dodal, že velký dík za podíl na rozvoji ústavu patří všem současným i bývalým pracovníkům.
Nový prapor útvaru zdobí Athéna
Oslavy významného jubilea připomnělo několik akcí. První z nich byla fotografická soutěž na téma „kriminalistika ve fotografii“ pro policisty a občanské zaměstnance Policie ČR, následná výstava nejzdařilejších fotografií v Muzeu Policie ČR a dražba prvních šesti fotografií ve prospěch Nadace policistů a hasičů. „Fotografie se vydražily za rekordní částku 108 500 korun, kterou jsme věnovali na konto nadace. Děkuji všem autorům fotografií, kteří se zapojili do naší soutěže, čímž nám pomohli naplnit jeden z hlavních cílů oslav 60. výročí, a to pomoci rodinám našich kolegů, kteří zahynuli ve výkonu služby,“ uvedl ředitel Kothaj. Důstojným připomenutím výročí byl také koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR v Kongresovém sále České národní banky nebo mezinárodní konference pro odborníky forenzních věd v Praze.
Oslavy završila poslední akce – slavnostní shromáždění v aule Policejní akademie ČR v Praze dne 5. prosince 2018, kterého se zúčastnili významní představitelé Policie ČR, Ministerstva vnitra ČR, současní a bývalí pracovníci Kriminalistického ústavu a zástupci spolupracujících organizací. Ředitel Ľuboš Kohaj převzal z rukou prvního náměstka policejního prezidenta brig. gen. Martina Vondráška nový prapor útvaru s vyobrazením bohyně Athény. Ta je ve znaku Kriminalistického ústavu od srpna letošního roku. Nahradila původní černobílou siluetu Pražského hradu s nápisem Kriminalistický ústav Praha. „Provádíme zkoumání v 5 oborech a 19 odvětvích kriminalistiky. Neexistuje žádný symbol, který by zastupoval všechna odvětví, a použít jen některý jako například lupu, daktyloskopický otisk, nábojnici či mikrostopu by nebylo správné,“ vysvětlil ředitel a dodal, že cesta hledání nového znaku se proto vydala jiným směrem. „Položili jsme si otázku, co všechna zkoumání a znalce spojuje. Je to vzdělání, rozum, věda, právo a v neposlední řadě příslušnost k policii, jež je ozbrojenou složkou. Většinu z těchto atributů splňuje bohyně Athéna,“ uzavřel ředitel Kothaj. (15.12.2018)