Kvalifikace zařízení pro jaderné elektrárny - úspěšné mezinárodní setkání v Řeži

V minulých dnech se v Řeži konalo úspěšné mezinárodní setkání na téma „Kvalifikace zařízení pro jaderné elektrárny“. Téměř devadesát účastníků z Evropy i zámoří u nás diskutovalo a vyměňovalo si své zkušenosti s procesem kvalifikace různých typů zařízení pro použití v jaderných provozech.
Na programu jednání bylo také stanovení požadavků na práci zkušebních laboratoří nebo formulace potřeb pro další výzkum a vývoj v oblasti užitných vlastností komponent nebo ověřování kvality příslušenství během provozu.
Na této, v Evropě zatím unikátní, akci se potkali zástupci výrobců a dodavatelů příslušenství, státních dozorových a regulačních orgánů, zkušebních laboratoří a provozovatelé elektráren. Mezinárodní výměna informací a otevřený dialog v oblasti kvalifikace komponent na specifické podmínky prostředí jaderných provozů přispívá k bezpečnému a efektivnímu provozu.
Význam setkání podtrhuje nejen velký zájem a pozitivní ohlasy účastníků, ale i to, že nad ním převzala záštitu Mezinárodní agentura pro atomovou energii.
Hlavním iniciátorem a duchovním otcem akce byl Vít Plaček ze Zkušební laboratoře oddělení Radiační chemie a kvalifikace na prostředí, který za práci své laboratoře už získal i prestižní cenu americké EPRI za řízené stárnutí kabelů. Potvrdil tak opět vysokou mezinárodní prestiž svého oddělení a společnosti ÚJV Řež v oblasti podpory bezpečnosti provozu jaderných elektráren. (24.5.2019)