Květnovému růstu cen dominovaly potraviny

Spotřebitelské ceny se meziměsíčně zvýšily o 1,8 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména vyššími cenami v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje a v oddíle bydlení. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v květnu o 16,0 %, což bylo o 1,8 procentního bodu více než v dubnu.
Meziměsíční srovnání
Meziměsíčně vzrostly spotřebitelské ceny v květnu o 1,8 %. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje byly vyšší především ceny masa o 5,0 %, chleba o 4,8 %, ovoce o 4,6 %, polotučného trvanlivého mléka o 10,9 %, vajec o 12,6 %, másla o 11,8 %, sýrů a tvarohů o 2,4 % a brambor o 12,0 %. Ceny zeleniny meziměsíčně klesly o 2,7 %. V oddíle bydlení se zvýšily zejména ceny zemního plynu o 3,4 %, elektřiny o 0,6 %, tuhých paliv o 5,3 % a výrobků a služeb pro běžnou údržbu a opravy bytu o 1,8 %. Růst cen v oddíle stravování a ubytování byl způsoben vyššími cenami stravovacích služeb o 2,9 % a ubytovacích služeb o 3,9 %. V oddíle doprava vzrostly ceny pohonných hmot a olejů o 3,3 %. Vývoj cen v oddíle zdraví ovlivnilo sezónní zvýšení cen lázeňských pobytů o 5,6 %.
Ceny zboží úhrnem vzrostly o 2,1 % a ceny služeb o 1,4 %.
„Spotřebitelské ceny opět výrazně zrychlily svůj meziroční růst, tentokrát až na rovných 16 %. Meziměsíčně vzrostly o 1,8 % především v důsledku růstu cen potravin,“ uvádí Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen ČSÚ. 
Meziroční srovnání
Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v květnu o 16,0 %, což bylo o 1,8 procentního bodu více než v dubnu. Zrychlení meziročního cenového růstu nastalo zejména v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje (nárůst na 15,1 % z dubnového 10,7 %). Růst cen mouky zrychlil na 64,6 % (v dubnu 52,3 %), masa na 17,3 % (v dubnu 11,0 %), polotučného trvanlivého mléka na 42,1 % (v dubnu 31,3 %), vajec na 33,8 % (v dubnu 14,2 %) a másla na 51,9 % (v dubnu 31,6 %). V oddíle bydlení vzrostly především ceny zemního plynu o 49,2 % (v dubnu o 44,2 %) a tuhých paliv o 30,1 % (v dubnu o 24,1 %). V oddíle stravování a ubytování se zvýšily ceny stravovacích služeb o 22,8 % (v dubnu o 19,5 %) a ubytovacích služeb o 18,1 % (v dubnu 14,4 %).
Na meziroční růst cenové hladiny měly v květnu nadále největší vliv ceny v oddíle bydlení, kde kromě nákladů vlastnického bydlení vzrostly ceny nájemného z bytu o 4,7 %, vodného o 5,3 %, stočného o 6,4 %, elektřiny o 30,8 %, tepla a teplé vody o 17,8 %. Další v pořadí vlivu byly ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde byly meziročně vyšší ceny chleba o 25,4 %, drůbežího masa o 30,7 %, ostatních jedlých olejů o 47,8 % a cukru o 32,1 %. V oddíle doprava se zvýšily ceny automobilů o 13,9 % a pohonných hmot a olejů o 44,3 %. Ceny oděvů vzrostly o 22,9 % a obuvi o 16,8 %.
Náklady vlastnického bydlení (imputované nájemné) vzrostly o 19,1 % (v dubnu o 17,7 %) zejména v důsledku růstu cen stavebních materiálů, stavebních prací a cen nových bytů pro vlastní bydlení. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení nákladů vlastnického bydlení byl 115,5 %. (Více informací: Metodická poznámka.)
Ceny zboží úhrnem vzrostly o 17,7 % a ceny služeb o 13,1 %.
Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v květnu 8,1 % (v dubnu 7,0 %).
Harmonizovaný index spotřebitelských cen (HICP)
Podle předběžných výpočtů vzrostl v květnu HICP v Česku meziměsíčně o 1,9 % a meziročně o 15,2 % (v dubnu o 13,2 %). Podle bleskových odhadů Eurostatu byla meziroční změna HICP v květnu 2022 za Eurozónu 8,1 % (v dubnu 7,4 %), na Slovensku 11,8 % a v Německu 8,7 %. Nejvyšší byla v květnu v Estonsku (20,1 %). Podle předběžných údajů Eurostatu byla meziroční změna HICP 27 členských zemí EU v dubnu 8,1 %, což bylo o 0,3 procentního bodu více než v březnu. Nejvíce ceny v dubnu meziročně vzrostly v Estonsku (o 19,1 %) a nejméně ve Francii a na Maltě (shodně o 5,4 %).
(Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP.) (10.6.2022)