Kytara

 


Vznikla někde na Východě a dostala se asi v 8. stol. do Španělska, tam ji koncem 15. století udělali z trojstrunné pětistrunnou. Počátkem 16. století se dostala do Itálie a odtud se postupně šířila do jiných zemí.