Lampa důlní

 

V letech 1730-50 se užívalo v anglických dolech s třeskavým povětřím lamp tzv. křesacích, různých konstrukcí, osvětlovaly matně jiskrami; barva jisker prozrazovala přítomnost třask. plynů. V 1. 1808-13 se užívalo různých konstrukcí tzv. vodních lamp W. R. Clannyho, týž sestrojil r. 1817 zlepšenou lampu tzv. parní. R. 1815 sestrojili bezpečnou d. 1. známý železniční inženýr G. Stephenson a nezávisle angl. chemik J. Davy; týž pak r. 1817 sestrojil ještě první důlní žárovku s plat. drátkem, ale teprve r. 1884 sestrojil Francouz G. Trouvé skutečně bezpečnou d. ž. R. 1882 sestrojil C. Wolf bezp. 1. benzinovou.