LANXESS vyrábí speciální přísady do turbínových olejů, které jsou používané i v tepelných elektrárnách

Bez tepelných elektráren by se naše civilizace neobešla. Velká část energie se vyrábí v elektrárnách využívajících páru. Vysokotlaká pára je vedena turbínami připojenými ke generátoru. Významnou roli v provozní spolehlivosti elektráren hraje turbínový olej. Překvapující je, že interval výměny těchto speciálních olejů se pohybuje v rozmezí 10 až 15 let. Není bez zajímavosti, že parní turbíny využívají jako hnací médium i takzvané geotermální elektrárny na Islandu.
Zmiňovaná mazací aditiva Additin RC 9321 dnes patří mezi špičku v oblasti high-tech produktů, které i díky neustálému zdokonalování a dalšímu vývoji, dosahují skvělých výsledků. Aby byl zajištěn spolehlivý výkon a dlouhá životnost oleje v extrémních podmínkách reálného provozu, musí tyto složky projít širokým spektrem laboratorních testů.
V elektrárnách se na kvalitu a životnost oleje klade minimálně stejný důraz jako na sledování stavu turbín. Jejich porucha způsobená nekvalitním olejem je totiž vždy havárií ve velkém rozsahu. Kvalita a stále se zvyšující životnost chemických sloučenin vyvíjených firmou LANXESS, tak zajišťují plynulý a bezproblémový chod elektráren. 
Doplňková složka oleje vyvíjená společností LANXESS je složená z několika speciálních chemických sloučenin. Nicméně už 0,4 procenta dávky Additinu RC 9321 je dostatečné množství pro dlouhou životnost prémiového turbínového oleje. Klíč k tomuto výkonu spočívá v zaručené kombinaci využití synergických účinků jednotlivých přísad.
Protože na moderní elektrárny je kladen stále větší tlak na výrobu energie, pracují odborníci LANXESS na dalším zdokonalování aditiv. To vše zajistí, že tyto chemické látky budou připraveny na zvyšující se požadavky elektráren a zaručí jim to použití i v dalších generacích turbínových olejů.
Kolín nad Rýnem (16.1.2020)