Lékárníci opět s nedohodou s pojišťovnami

Pojišťovny se začaly systematicky podílet na likvidaci českého lékárenství a napomáhají snahám o monopolizaci trhu finančními skupinami. Přes obrovský nárůst administrativy navrhly lékárníkům nižší výkonové ohodnocení pro příští rok než v roce letošním. Odmítají přitom řešit šedou ekonomiku spojenou s bonusy a množstevními slevami, na kterou dlouhodobě upozorňuje NKÚ, kdy tyto prostředky jsou vyváděny do daňových rájů mimo systém veřejného zdravotního pojištění. Dohodovací řízení je o zachování kvality poskytované zdravotní péče pacientovi, nikoliv o maximalizování zisků z vydávaných a prodávaných léků. V tomto dohodovacím řízení se tedy jedná o zachování poskytování odborných služeb pro všechny pacienty.
Dohodovací řízení je opět vedeno neprofesionálně. Místo věcných finančních analýz ze strany pojišťoven, jsou předkládány čísla handrkováním jako na tržnici. Tento stav trvá již několik let. Přestože lékárníci předložili věcnou odbornou analýzu s nákladovostí např. zavedení protipadělkové směrnice (FMD = ověřování pravosti léků), kterou do zákona navrhlo a podpořilo Ministerstvo zdravotnictví ČR, nejsou oprávněné požadavky lékárníků na úhradu zvýšené pracnosti akceptovány. Vyjádření zástupců pojišťoven jsou i závažná v tom, že jsou v rozporu s názorem ministerstva zdravotnictví, kdy pojišťovny tvrdí, že protipadělková směrnice není přínosem pro pacienta. Je tedy na místě se ptát, jak je tedy možné, že lékárnám vznikla tato povinnost, která byla zakotvena v zákoně bez zohlednění faktických nákladů na její realizaci v lékárnách? Pro koho má tedy efekt ověřování pravosti léčiv hlavní dopad, když nechrání pacienty před padělky? Vzniká tak podezření, zda tedy nejde o další „podivnou manipulaci“, která slouží k likvidaci tradičního českého lékárenství v podobě nezávislého vlastnictví malých českých lékáren a lékárníků.
“Za náš segment jsme nakonec navrhli kompromis z požadovaných 20 korun na 16 korun za výkon lékárníka. Tato částka alespoň částečně pokryje zvýšené povinné výdaje, které jsou kladeny v poslední době na české lékárny a lékárníky. Proplacení navýšení výkonu lékárníka ochrání zdraví pacienta, který má jistotu, že je mu poskytnuta vysoká odborná péče. Špatná kombinace léků, nekontrolovatelný výdej léčiv a jejich nadužívání způsobuje pacientovi velké zdravotní komplikace. Lékárník je při své činnosti jednoznačně eliminuje. Proto postavit systém odměňování lékárenské péče pouze na maržích (tím na snaze o maximalizaci prodeje léčiv) je prostě nesmysl. V okolním světě je tento systém již dávno překonán. Jak bylo předneseno na sobotním lékárenském sněmu, kolegové v sousedním Německu, mají od pojišťoven dispenzační poplatek za výdej receptu ve výši 8,10 EUR bez DPH. Navrhovaných 12 Kč s DPH (tj.10,90 bez DPH, faktické snížení o 2 Kč oproti roku 2019!) za položku je pro lékárnu příjem, který ani nepokryje inflaci za poslední roky, natož aby pokryla zvýšené náklady s technikou, software a ohromnou pracností, kterou způsobilo zavedení eReceptů, úprava provozů pro GDPR a zavedení FMD. Pokud půjdu do extrému, tak námi navrhovaných kompromisních 16 Kč s DPH, je celkové meziroční navýšení o cca 100 mil. Kč, což je prakticky jedna dotace na toastový chléb pro jeden potravinářský podnik, která zde byla nedávno vládou vyplacena. V České republice máme cca 2580 lékáren a 10 milionů pojištěnců. Zdravotní pojišťovny však v dnešním dohodovacím řízení ukázaly, že jim snad ani prakticky nezáleží na primární zdravotní péči, které veřejné lékárny poskytují, ale ani na obyvatelstvu, které nyní nemá ze strany pojišťoven zajištěnou základní síť lékařů na venkově, kterou substituují denně lékárny a lékárníci,” řekl po dnešním Dohodovacím řízení Marek Hampel, koordinátor segmentu.
Na netransparentní financování léků ze zdravotního pojištění dlouhodobě upozorňuje NKÚ a celá řada expertů, kteří se zabývají touto problematikou, které doporučilo pojišťovnám tuto situaci řešit. Přestože pojišťovny tvrdí, že jde o politické rozhodnutí, je to jejich vedení, které má mít zájem na transparentnosti proplácení finančních prostředků daňových poplatníků a dostupnosti zdravotní péče pro své pojišťovny.
“Účastnila jsem se Dohodovacího řízení poprvé a jsem naprosto rozčarovaná, jak neprofesionálně je celé vedeno. Daňoví poplatníci by si zasloužili, aby jejich zájmy zastupovali lidé z pojišťoven, kteří budou mít zájem na řešení šedé ekonomiky a budou první navrhovat na jedné straně úspory v segmentu, na druhé straně zajistí poskytování vysoké odborné péče o pacienty. Jsem zaskočena nedůstojným handrkováním o naprosto legitimní prostředky, kdy nám stát zvýší neúměrně administrativu a následně se nechce podílet na nákladech, které jsme si nevymysleli. Jde o likvidaci svobodného povolání lékárníků a malých lékáren na venkově, které poskytují vedle venkovských lékařů primární péči. Stejné ceny a doplatky, uplatňování množstevních slev a bonusů je jedinou správnou cestou. Navíc diskreditace koordinátora našeho segmentu, že není schopný dohodnout kompromis je účelová. Je na čase se ptát, komu takováto manipulace a neochota systémově řešit financování léků pro české pacienty nahrává”, řekla k Dohodovacímu řízení doktorka Kristýna Pilátová ze spolku Vaši lékárníci CZ z.s. (23.5.2019)