Len

 

Dovedli ho zpracovávat staří Egypťané někdy v 1. třet. 4. tis. př. Kr., a je možné, že se tomu naučili z Mesopotanie. Tehdejší technika přípravy lnu k předení a tkaní se v podstatě podobala způsobu, jakého se užívalo do počátku 19. století. Podrobně ji popisuje Plinius st. ve své Historia naturalis. První strojní vochlovačku sestrojil r. 1793 Angličan Fothergill. Velmi ji zlepšil Francouz P. H. de Girard r. 1810. V 40. letech min. století zavedeno máčení lnu teplou vodou, čímž se doba máčení značně zkrátila a vlákno se dostalo lepší.