Lepší výcvik hasičů s podporou Čepra

V březnu letošního roku byla uzavřena smlouva o výpůjčce mezi firmou ČEPRO a.s., zastoupenou předsedou představenstva Mgr. Janem Duspěvou a místopředsedkyní představenstva Ing. Helenou Hostkovou, a Generálním ředitelstvím HZS ČR zastoupeném brig. gen. Mgr. Bc. Slavomírem Bellem, MSc.
Tato smlouva se týká prostředků pro výuku a výcvik ve Školním a výcvikovém zařízení, pracoviště Zbiroh. Konkrétně se jedná 
o dekontaminační stanoviště (dekontaminační sprcha HF-S05N, kalové čerpadlo, elektrické nafukovadlo GTX-2, dekontaminační bazén, uzavřená nádrž na 500 litrů a podlahové rošty), AKU vyprošťovací zařízení (bateriová rozpínací nástroj WEBER, bateriové hydraulické nůžky + příslušenství) a KPR figurínu včetně monitoringu.
28. března byly tyto prostředky fyzicky předány do užívání Školnímu a výcvikovému zařízení ve Zbirohu. Tohoto aktu se zúčastnili zástupci firmy ČEPRO a.s. Ing. Zdeněk Stejskal a Marek Leichman a za ŠVZ HZS ČR ředitel plk. Ing. Ladislav Geleta a vedoucí pracoviště Zbiroh mjr. Ing. Josef Daníček.
Výše zmíněné prostředky jsou pro nás velikou pomocí, neboť díky nim jsme schopni v rámci našich kurzů představovat frekventantům moderní zařízení, se kterými se mohou setkávat při řešení mimořádných událostí typu zásah na nebezpečnou látku, při vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel a provádět velmi kvalitní nácvik resuscitace osob.