Letiště Praha: rozšíření Terminálu 2, železniční spojení z centra Prahy a nová dráha

Předseda vlády ČR Andrej Babiš, ministryně financí Alena Schillerová a předseda představenstva Letiště Praha Václav Řehoř představili 13. 11. dlouhodobou koncepci a strategii rozvoje letiště do roku 2035. Ta reaguje na zvyšující se počet přepravovaných cestujících v posledních letech. Ministerstvo financí jako jediný akcionář společnosti Letiště Praha schválilo investici do první etapy rozšíření Terminálu 2 v celkové výši přibližně 16 miliard Kč. Předpokládaný termín dokončení stavby je v roce 2028. Do tohoto termínu by také mělo být zprovozněno železniční spojení z centra Prahy na letiště.
Počty cestujících na Letišti Václava Havla Praha v posledních letech rostou a podobný trend se očekává také budoucna. Aby byla zachována konkurenceschopnost největšího českého mezinárodního letiště a zároveň zachován jeho stávající podíl na letecké dopravě, je nutné realizovat dlouhodobý stavební rozvoj letiště, který zajistí odpovídající dopravní obslužnost a dostatečné kapacity k uspokojení budoucí poptávky.
„Celkem jsou naplánovány investice až za 55 miliard. Je to hlavně nová dráha, která by měla být hotová do roku 2028, investice do paralelní dráhy je ve výši 14 miliard korun. První etapa rozšíření terminálu T2 již začala, je naplánována do roku 2028. Celkově jde o to, že je zde nějaká vize a předpoklad počtu cestujících. V roce 2018 šlo o 16,8 milionu cestujících, letos je předpoklad 17,7 milionu cestujících. Takže se počítá, že by kapacita letiště byla ve vzdálenější budoucnosti až 30 milionů odbavených pasažérů,“ uvedl premiér Andrej Babiš.
Další jednotlivé investice týkající se rozvoje terminálových kapacit a paralelní dráhy budou podléhat pozdějšímu schválení na základě aktuálního vývoje. Celková investice do schválené první etapy rozšíření Terminálu 2 je přibližně 16 miliard Kč. Z toho přibližně 9 miliard tvoří investice přímo do rozšíření terminálu, zbylých 7 miliard Kč jsou investice do souvisejících staveb, například pojezdových drah, parkovacího domu nebo estakády a jiných dopravních komunikací před terminálem.
„Letiště Praha se v tuto chvíli nachází na hraně svých provozních kapacit. V uplynulých letech jsme začali s investicemi do navýšení kapacity letiště z 15 milionů odbavených cestujících na přibližně 17 milionů odbavených cestujících ročně. Nyní jsme připraveni už od příštího jara začít realizovat přípravné investice, které umožní následnou realizaci první etapy rozšíření Terminálu 2. Půjde například o projekty rekonfigurace a přemístění pojezdových drah nebo dostavbu čističky odpadních vod,“ doplňuje předseda představenstva Letiště Praha Václav Řehoř.
Investice do letiště doplní také investice do dopravního spojení. „Desítky let mluvíme o spojení Masarykovo nádraží – letiště – Kladno. Konečně jsme začali stavět a je to investice ve výši 44 miliard. Pana ředitele SŽDC jsem žádal, aby spojení centrum – letiště bylo koordinováno, tedy aby bylo také hotovo v roce 2028. K tomu přichází ještě další investice a to rozšíření silnice R7 do Kladna, která má být rozšířena o dva pruhy. To jsou všechno obrovské investice, které jsou součástí Národního investičního plánu,“ dodal premiér. (13.11.2019