Letní škola SÚRAO

Zajímáte se o nakládání s radioaktivními odpady?
Chcete se vzdělávat o prázdninách?
Máte zájem o problematiku nakládání s radioaktivními odpady a studujete navazující magisterské studium?
Letní škola SÚRAO je tu právě pro ty z vás, kdo se o danou problematiku zajímají, studují magisterský program (bez ohledu na obor) a chtějí vědět víc! Na konec července je připraven pestrý program exkurzí, workshopů a přednášek.
Škola bude od 22. 7. do 26. 7. v Praze s výjezdy na exkurze. Účast v letní škole je zdarma. Více na https://www.surao.cz/letni-skola-surao/ (17.5.2019)