Letos bylo schváleno přes 11 tisíc nových projektů

Jednání Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF) na pracovní úrovni se konalo 13. listopadu. Mimo současného stavu čerpání prostředků z ESIF byla na programu jednání také příprava programového období 2021-2027.
„Od začátku letošního roku bylo schváleno přes 11 tisíc nových projektů, na které z rozpočtu EU jde přes 73 mld. Kč. Pokud do těchto čísel započítáme i Program rozvoje venkova, který je specifický velkým počtem malých projektů, je nových projektů skoro 60 tisíc a částka na ně přesáhla 82 mld. Kč. Celkem je přiděleno už téměř 82 % prostředků pro ČR pro současné programové období,“ uvedla Daniela Grabmüllerová, zastupující náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů Ministerstva pro místní rozvoj a dodala: „Evropskou komisi jsme zažádali o proplacení již o více než třetinu ze zhruba 580 mld. Kč pro období 2014-2020. Čerpání tak jde podle plánu – všechny prostředky je nutné vyčerpat až do konce roku 2023.“
Příští rok bude díky úspěšnému plnění stanovených milníků připsána přibližně 6% tzv. výkonnostní rezerva. Česká republika tak bude mít k dispozici z fondů EU dalších téměř 37 mld. Kč. Národnímu orgánu pro koordinaci se podařilo s Evropskou komisí dojednat také přesun přibližně 6 mld. Kč z Operačního programu (OP) Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost do Integrovaného regionálního OP a OP Životní prostředí. Těmto prostředkům tak nebude hrozit jejich nedočerpání a budou využity pro další přínosné projekty.
Mimo čerpání prostředků z fondů EU v současném programovém období je aktuálním tématem také příprava programového období 2021-2027. Účastníci jednání diskutovali například nad prvním návrhem výše prostředků pro jednotlivé OP a nad návrhem budoucí Dohody o partnerství. Na evropské úrovni probíhají také vyjednávání o legislativě formou trialogů – neformálního jednání mezi Evropskou komisí, Radou a Evropským parlamentem. Velmi důležité je pro politiku soudržnosti i vyjednávání Víceletého finančního rámce – rozpočtu EU na příštích 7 let a s ním spojené ekonomické aspekty čerpání.
Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy je nadresortním odborným a poradním orgánem vlády ČR v oblasti evropských fondů, který se pravidelně schází k diskuzi nad aktuálními otázkami. Na pracovní úrovni jsou jejími členy zástupci ústředních orgánů státní správy, poradních a pracovních orgánů vlády ČR, územních samosprávných celků, sociálních a hospodářských partnerů, nestátních neziskových organizací a podnikatelů. (13.11.2019)