Liberty Steel vítá zájem premiéra Babiše o budoucnost ostravské huti

Těší nás zájem premiéra Babiše o budoucnost ostravské hutě a velmi si ceníme toho, že se do této záležitosti zapojí. Chápeme a plně si uvědomujeme důležitost oceláren, jako jednoho z největších zaměstnavatelů, pro ostravský region, Moravskoslezský kraj i Českou republiku. Ocelárny poskytují téměř 7 tisíc pracovních míst a také tisíce dalších pracovních pozic v dodavatelském řetězci. Záměrem společnosti Liberty Steel jsou investice do ocelárny, které zvýší objem výroby a návazně pomohou ke vzniku nových pracovních míst. Zajištění nových pracovních míst je pro Liberty Steel nejvyšší prioritou. Také rozhodnutí o koupi ocelářských závodů bylo motivováno naším zájmem o navýšení jejich výroby, které by nebylo možné bez přijetí nových zaměstnanců, stejně tak, jako bez dalších pravidelných investic.
Naším záměrem je rapidní zrychlení modernizace hutí. V průběhu příštích pěti let chceme začít investicí ve výši 150 milionů Eur. Cílem investic je zajištění dlouhodobé udržitelnosti, růstu i modernizace celé výroby. Produkci oceli budeme v následujícím roce zvyšovat o 500 tisíc tun na celkových 2,5 milionu tun, což je navýšení o čtvrtinu. V další fázi chceme výrobu zvednout až na 3 miliony tun ročně. Co se týká diskutovaných emisních povolenek, máme jich zajištěno více než je nutné k provozu huti a zajištění navýšení produkce.
Chápeme obavy současných zaměstnanců ArcelorMittal, avšak rádi bychom všechny ujistili, že si všech zaměstnanců nanejvýš vážíme. Chceme zdůraznit, že budoucí výroba ocelárny nebude nijak omezována, stejně jako nechystáme žádné propouštění zaměstnanců. Jejich zájmy a ochrana jsou naší prioritou. Nadále proto budeme pokračovat v jednání s odbory, abychom docílili odstranění všech nesouladů a neshod. Věříme, že účast pana premiéra může být v tomto procesu velice nápomocná a budeme schopni společně nalézt vhodná řešení i společnou řeč v otázce budoucnosti ostravského hutnictví. Velmi vítáme, že si pan premiér Babiš našel ve svém nabitém programu čas a v příštím týdnu se setká s Sanjeevem Guptou, výkonným předsedou GFG Alliance, aby společně prodiskutovali naší představu o budoucnosti ostravského ocelářství.
Již řadu let dokazuje Liberty Steel svojí vůli investovat, chuť dosahovat růstu a odhodlání vytvářet nová pracovní místa v ocelářství a inženýrském průmyslu. Neustále upevňujeme vztahy se zaměstnanci a zástupci odborů. Důkazem toho je, že již dva roky zaměstnáváme pracovníky vyřazené ocelárny v Jižním Walesu, abychom byli schopni udržet jejich zkušenosti a kompetence v oboru. Znovu jsme otevřeli poslední z velkých lisoven ve Velké Británii a před uzavřením jsme zachránili a zajistili budoucnost poslední britské hliníkárny a velké továrny na potrubí.
Opětovně jsme nastartovali provoz největší britské obloukové pece, která byla vyřazena z provozu jejími posledními majiteli. Touto koupí v roce 2017 jsme vytvořili 300 nových pracovních pozic. Ve stejném duchu zajistila společnost Liberty Steel budoucnost velkých ocelářských továren v USA, Austrálii a Francii a pomohla zajistit tisíce specializovaných pracovních pozic.
Vedení společnosti Liberty Steel již podstoupilo seznamovací schůzi se zástupci ostravských odborů. V příštím týdnu navíc proběhne setkání se zástupci odborů a výkonným předsedou GFG Alliance Sanjeevem Guptou, který se velmi těší na osobní setkání. V rámci tohoto jednání chceme všechny zástupce odborů opětovně ujistit, že prioritním zájmem Liberty Steel je dlouhodobý růst a vytváření nových pracovních míst. Liberty Steel chce být silnou konkurencí ArcelorMittal i dalších výrobců oceli v Evropě. (1.11.2018)