Lidé vnímají alternativní taxislužby jako nedílnou součást pražského cestování

V srpnu to bude pět let od doby, co na český trh s taxi přepravou vstoupily první alternativní taxislužby. Za tu dobu 
se změnilo mnohé: staly se součástí běžného života obyvatel velkých měst, díky konkurenčnímu tlaku pomohly zlepšit situaci v celém odvětví i reputaci samotných taxikářů. Zároveň jejich celosvětový vzestup spustil i v Česku legislativní diskuzi o tom, jak dostat dosavadní regulaci do souladu s principy digitálně orientované ekonomiky. Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR ve spolupráci s výzkumnou agenturou IPSOS zmapoval, jak jsou vnímány alternativní taxislužby v Praze.
Jejich znalost a využívanost v hlavním městě je vysoká. Většina Pražanů zná alternativní taxislužby a polovina z nich s nimi má v posledních 3 letech přímou zkušenost. To potvrzuje i skutečnost, že v případě výpadku MHD by naprostá většina dotazovaných zvolila některou z alternativních služeb – Uber (41 %), Bolt (11 %), běžné taxi pak 27 %.
Pražané jsou navíc se službami alternativních taxislužeb velmi spokojeni a negativních zkušeností měli respondenti minimum. S běžnou taxislužbou mělo za poslední 3 roky negativní zkušenost 18 % cestujících, většinou se jednalo o neodpovídající ceny či o nepřiměřeně dlouhou dobu jízdy.
Hlavním zmiňovaným důvodem, proč mají Pražané alternativní taxislužby v oblibě, je nižší cena přepravy (uvedlo 78 %), možnost platit kartou (52 %) a dostupnost služby (42 %). Dále oceňují chování řidičů (32 %) a možnost hodnotit spokojenost 
s nimi (31 %). Tři ze 4 Pražanů se navíc shodují na tom, že alternativní taxislužby mají celkově pozitivní vliv na celý přepravní trh.
Reputace pražské taxi dopravy je nejlepší za poslední roky a zdá se, že za celkovým zlepšením stojí především tlak alternativních přepravců. Právě ti před pěti lety přinesli nové standardy, kterými se nyní snaží řídit i některé tradiční taxislužby,“ uvádí Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. „Jasně se ukazuje, že na liberalizaci trhu vydělá především zákazník, ať už jde o obyvatele Prahy nebo její návštěvníky. Pražané vítají širší nabídku přepravy, nebojí se využívat moderní technologie a je pro ně důležitá dostupnost služeb. Výrazné zlepšení situace s taxislužbou je důležité také pro zlepšení obrazu Prahy u turistů, kteří jsou jedním z motorů české ekonomiky.“
Češi digitalizaci ekonomiky obecně fandí. Většina oslovených Pražanů se v kontextu průzkumu domnívá, že by vláda měla více pracovat na tom, aby pomohla digitalizaci Česka. Od toho se odvíjí také vysoká podpora legislativního procesu, který má zrovnoprávnit podnikání běžných a alternativních taxislužeb.
„Lidé jsou rádi, když mají možnost v sektoru služeb si svobodně vybrat z více možností, to je i případ taxislužby. S případným zákazem alternativních taxislužeb by totiž nesouhlasily asi 3/4 Pražanů a pouhých 17 % Pražanů schvaluje protesty taxikářů v posledních měsících,“ dodává k výsledkům Tomáš Macků, ředitel komunikace agentury Ipsos, která výzkum pro Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR v dubnu 2019 realizovala.
Lidé ale nejsou jednotní v názoru na to, zda by měly být odstraněny administrativní překážky pro to, aby se mohl člověk stát taxikářem. Otázku však neřeší pouze z pohledu zákazníka taxislužby – přibližně čtvrtina Pražanů by totiž v případě své nezaměstnanosti uvažovala o práci pro alternativní taxislužbu.
Výsledky průzkumu ukazují, že připravovaná modernizace taxislužby má širokou podporu. Nová chystaná legislativa však není důležitá pouze pro pražské cestování. Liberalizace a zjednodušení pravidel může prospět celé České republice. Kvalitní a hlavně bezpečná taxislužba tvoří jeden z pilířů při skórování destinací v rámci kongresové turistiky, zapomenout není možné ani na řadu regionálních akcí celosvětového významu, jako je třeba nadcházející filmový festival v Karlových Varech, festival Colours of Ostrava nebo nespočet sportovních událostí. Ty všechny by profitovaly z dostupnosti spolehlivé a bezpečné přepravy, která jde jednoduše objednat a spolehlivě kontrolovat.
Informace o výzkumu
Výzkum byl realizován agenturou Ipsos v dubnu 2019 pomocí vlastního online panelu Populace.cz. Dotázána byla populace Prahy ve věku 18-65 let, reprezentativní vzorek podle pohlaví a věku. Celkem se výzkumu zúčastnilo 620 respondentů. (10.6.2019)