Likvidace „výherních automatů“

Téměř stovku technických herních zařízení nelegálně provozovaných pod hlavičkou sportovního a vzdělávacího spolku zlikvidovali tento měsíc jihomoravští celníci.
Počátkem roku 2017 byla celní správě zákonem svěřena kompetence dozoru nad provozováním hazardních her. V průběhu roku 2017 celníci postupně zkontrolovali šest heren nelegálně provozovaných pod hlavičkou zmíněného zájmového spolku, některé i opakovaně. Provozování hazardní hry bez uděleného povolení bylo vydáváno za činnost spolku, který byl dle stanov založen za účelem provozování sportu, her a vzdělávacích činností pro své členy. V hernách celníci zadrželi 92 technických herních zařízení a hotovost ve výši 41 533 korun a 50 euro.
V únoru 2018 celní úřad zahájil se spolkem správní řízení ve věci podezření ze spáchání pokračujícího přestupku dle zákona 
o hazardních hrách, při kterém bylo 14krát porušeno ustanovení zákona. V dubnu KS v Brně rozhodl o zrušení spolku a byl jmenován likvidátor. V červnu byla celním úřadem vykonána exekuce na peněžní prostředky ve schránkách zadržených zařízení, jednalo se o částku 199 947 korun.
V polovině prosince 2018 nabylo právní moc rozhodnutí, ve kterém celní úřad uložil přestupci pokutu ve výši 9 200 000 korun spolu s propadnutím věci. V lednu 2019 se stalo toto rozhodnutí vykonatelným. Následně likvidační komise celního úřadu rozhodla o konečném naložení se zařízeními, která se stala majetkem státu. Likvidaci pak provedla specializovaná společnost okamžitým znehodnocením tak, aby nemohlo dojít k původnímu účelu použití. (18.10.2019)