Listopad lákal k vánočním nákupům

Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v listopadu zvýšily reálně o 5,0 %, bez očištění o 6,1 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně vzrostly o 1,4 %.
Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel (CZ-NACE 47) po očištění o sezónní vlivy zvýšily v listopadu reálně o 1,4 %. Tržby za potraviny vzrostly o 2,7 %, za pohonné hmoty o 0,8 % a za nepotravinářské zboží o 0,5 %.
Meziročně se maloobchodní tržby očištěné o kalendářní vlivy zvýšily o 5,0 %, přičemž za nepotravinářské zboží vzrostly o 7,1 %, za pohonné hmoty o 2,9 % a za potraviny o 2,0 %. V listopadu 2018 bylo o jeden pracovní den více než v listopadu 2017.
Bez očištění se maloobchodní tržby meziročně zvýšily o 6,1 %, v tom za nepotravinářské zboží vzrostly o 8,9 %, za pohonné hmoty o 4,3 % a za potraviny o 2,8 %.
Na celkový vývoj maloobchodních tržeb měl největší vliv růst prodeje zboží internetových obchodů a zásilkových služeb (růst o 22,6 %). Vyšší tržby zaznamenaly všechny hlavní sortimentní skupiny prodejen. V prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením se tržby zvýšily o 11,7 %, s oděvy a obuví o 7,7 %, s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci o 6,4 %, s výrobky pro domácnost o 5,6 % a s farmaceutickým, zdravotnickým a kosmetickým zbožím o 3,8 %. Tržby nespecializovaných prodejen s převahou potravin se zvýšily o 2,9 % a specializovaných prodejen potravin o 0,7 %.
Cenový deflátor (CZ-NACE 47) ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 100,5 % a byl ovlivněn zejména vyššími cenami pohonných hmot, farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží a výrobků pro domácnost. Naopak ceny klesly v prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením, s oděvy a obuví a s potravinami.
Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel (CZ-NACE 45) vzrostly reálně meziměsíčně o 0,2 % a očištěné o kalendářní vlivy se snížily meziročně o 5,7 %. Neočištěné tržby klesly meziročně o 2,6 %, v tom za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) se snížily o 2,8 % a za opravy motorových vozidel o 1,7 %.
Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na:  https://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications/news-releases. (11.1.2019)