Litina

 

Různé nálezy (např. v Býčí skále u Brna) a zprávy dosvědčují, že l. byla známa již v nejstarší době železné. Nejstarší zmínka o l. ze středověku je z r. 1182, mluví se v ní o „massa ferrit“, tj. o hrubých odlitcích železných. Ve velkém se mohla l. vyrábět až ve vysokých pecích.