Logaritmické pravítko

 

První sestrojil Angličan E. Wingate kol r. 1627, skládalo se ze dvou tyčinek po sobě posuvných. L. p. po nynějším způsobu, s posuvným jazýčkem uprostřed, sestrojil r. 1654 R. Bissaker. Přesně dělená 1. p. vyráběli v 80. letech 18. století v tov. Boulton a Watt v Soho. Posuvný index zavedl T. Gravet, r. 1850.