Louskáček

 

Zatím nejstarší zmínka o něm je v pseudoaristotelském pojednání „Mechanické problémy“ pocházejícím někdy ze 4. století př. Kr.