Lubomír Metnar jednal s bavorským ministrem vnitra Joachimem Herrmannem

Dne 9. června se v Chamerau uskutečnilo jednání ministra vnitra Lubomíra Metnara s bavorským ministrem vnitra a integrace Joachimem Herrmannem. Hlavním tématem jejich prvního společného setkání byla spolupráce České republiky a Bavorska při zajišťování vnitřní bezpečnosti v obou zemích včetně otázky boje proti migraci.
Oba ministři vyzdvihli nadstandardní vzájemnou spolupráci, která je na vrcholné technické i odborné úrovni. Dohodli se také na jejím rozšiřování v podobě přeshraničních cvičení bezpečnostních a záchranných složek či na výměně informací. Oba ministři se shodli na tom, že hlavni prioritou obou stran zůstává vysoký stupeň bezpečnosti v obou zemích při zachování volného pohybu přes společné hranice.
Kromě ministrů vnitra se společného jednání zúčastnil první náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek a zemský policejní prezident a vedoucí odboru veřejného pořádku a bezpečnosti Wilhelm Schmidbauer. (11.6.2018)