Lyže

 

Nejstarší známá zpráva o lyžích je z r. 922, zpráva Araba Ibn Fadhlana, který se dostal do m. Bulgaru, při vtoku ř. Kamy do Volhy: „Lidé si přivazují po nohy zvířecí kosti, každý vezme do ruky dvě hole s bodcem, vráží je za sebou do sněhu a kluže po sněhu…“