Maják

 

Užívalo se ho jistě dávno před 8. stol. př. Kr., soudíc z toho, že Homér mluví o m. v Iliadě i v Odyssee jako o věci obvyklé. V 80. letech 3. stol. př. Kr. byl postaven na útesu před ostrovem Farem u Alexandrie m., pokládaný za jeden ze sedmi divů světa. Sloužil asi do 12. století. Dlouho do středověku byl oheň na m. nekryt. O m. svítilně je nejstarší zmínka z první pol. 15. stol., byl jí opatřen m. paniumský na Bosporu. Koncem 18. stol. byly m. opatřovány Argandovými lampami. R. 1790 byl m. na ostrově sv. Anežky první opatřen otáčivým světlem. Svítivost m. značně zlepšil franc. fyzik Fresnel svým optickým zařízením, kombinací čoček a hranolů. První byl tímto zařízením opatřen (r. 1823) m. v ústí ř. Garonny.