Malá česká firma z Pardubicka vyrábí vysoce odolné high-tech materiály pro vesmírné satelity

Do přístrojů na výzkum a vývoj zcela unikátních high-tech materiálů, které se využívají v kosmickém a leteckém průmyslu, investovala česká společnost TOSEDA 4 miliony korun. S polovinou nákladů, 2 miliony korun, jí pomohla dotace z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014-2020. Ta společnosti umožní další rozvoj a příležitost soutěžit s předními světovými lídry v oblasti výroby nanomateriálů – Japonskem, Čínou a USA.
Vakuová sušárna, skenovací elektronový mikroskop, analytické váhy, universální trhací stroj a speciální přístroje, které testují vlastnosti vyvíjených nanomateriálů. To jsou příklady vybavení, které společnost TOSEDA s pomocí evropské dotace pořídila. Přístroje přispějí k dalšímu vývoji, testování a výrobě speciálních materiálů, které musí obstát v extrémním kosmickém prostředí. Jedná se o materiály, ze kterých se vyrábí kupříkladu zrcadla satelitů či nádrže na kapalná paliva. Výsledky výzkumu a vývoje společnosti však najdou uplatnění i v automobilovém, stavebním a obranném průmyslu.
„Spolupracujeme s Evropskou kosmickou agenturou a největšími evropskými výrobci kosmických zařízení. O naše materiály má zájem Airbus, Thales Alenia Space či MT Aerospace. Vyrábíme ale i gumárenské materiály pro automobilový průmysl, vysoce odolné membrány pro čerpadla nebo výrobky chránící před chemickými látkami a radioaktivitou. A naše poznatky budou aplikovatelné dokonce i v medicíně, například při léčbě rakoviny,“ říká Jiří Zelenka, jednatel společnosti TOSEDA.
Dotaci na nákup nového přístrojového zařízení společnost TOSEDA získala z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014-2020, konkrétně programu Potenciál. „V první výzvě programu Potenciál bylo vydáno celkem sto rozhodnutí o poskytnutí dotace v celkové hodnotě přesahující 1,6 miliardy korun, přičemž projekt společnosti TOSEDA byl v této výzvě jedním z prvních úspěšně zrealizovaných,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace, která operační program administruje a podnikatelům s procesem žádosti o dotace pomáhá.
Firma TOSEDA je malou technologickou společností sídlící v TechnoParku Pardubice ve Starých Čívicích. Specializuje se na výzkum, vývoj a výrobu speciálních polymerních systémů pro high-tech aplikace, což jsou materiály s vysokou přidanou hodnotou.