Malé modulární reaktory zapadají do energetického mixu ČR

Potřeba výstavby nových bezemisních zdrojů urychluje vývoj inovativních řešení a nových technologií také v jaderné energetice. Řada světových výrobců pracuje na výzkumu v oblasti malých modulárních reaktorů. Oproti velkým reaktorům je jejich výhodou možnost sériové výroby, snadnější doprava i možnost škálování výkonu. Kdy je možné očekávat jejich komerční využití? Jaká by byla jejich role v rámci českého energetického mixu? Nejen to se probíralo na setkání Institutu pro veřejnou diskusi (IVD).
Malé modulární reaktory jsou zajímavá příležitost pro českou energetiku
Místopředseda představenstva a výkonný ředitel Elektrárny Temelín II Viktor Černý uvedl, že malé modulární reaktory mají být doplněním energetického mixu, nikoli náhradou velkých zdrojů. Nejedná se pouze o jejich výstavbu, ale i zásadní zapojení českých průmyslových a výzkumných společností do globálního dodavatelského řetězce, vývoje technologie, budoucích servisních, údržbových a tréninkových činností. Program nicméně může být v České republice úspěšný pouze v případě aktivní spolupráce státu, regionů, investora a průmyslové sféry. Několik technologií malých modulárních reaktorů ve světě aktuálně přechází ze stádia vývoje do fáze licenčního procesu a následné výstavby. Vůbec první malý modulární reaktor by měl být ve světě v provozu v Kanadě v roce 2028.
První malý modulární reaktor v ČR by mohl podle záměru Skupiny ČEZ vzniknout v lokalitě Jaderné elektrárny Temelín, kde aktuálně probíhá studie proveditelnosti. Skupina ČEZ pracuje na analýze celkem pěti lokalit pro možnou budoucí stavbu malých modulárních reaktorů z hlediska jejich vhodnosti pro možné umístění jaderného zařízení. Na základě těchto analýz budou vybrány dvě až tři lokality pro další posuzování.
„Skupina ČEZ považuje malé modulární reaktory za velmi zajímavou možnost pro Českou republiku. Je to zdroj, který je predikovatelný a cenově stabilní, dokáže reagovat na rozdílnou míru spotřeby v čase. Soustředíme se na lehkovodní malé modulární reaktory s jednotkovým elektrickým výkonem nad 100 MWe,“ řekl výkonný ředitel JE Temelín II Viktor Černý.
Budeme mít vlastní malý modulární reaktor?
Ředitel divize Jaderná bezpečnost a spolehlivost ÚJV Řež Jiří Duspiva pojmenoval základní okruhy otázek, které s tématem vlastního malého modulárního reaktoru souvisí. Jedná se o možnosti využití, tedy o to, kdo takové zdroje energie může pro svoji činnost potřebovat. Zde se nabízejí možnosti jak pro průmysl, pro produkci elektřiny, tak i pro nahrazení zdrojů energie pro centrální systémy vytápění nebo například pro výrobu vodíku, na který se v budoucnu spoléháme jako na tzv. zelený plyn. Jako vhodné se ukazují ocelárny nebo chemický průmysl, které potřebují velký objem energie nahraditelný malým modulárním reaktorem. Klíčové je nicméně dodržení licenčních podmínek pro provoz malého modulárního reaktoru, které zahrnují povolení k umístění, povolení k výstavbě a posouzení EIA. Je přitom potřeba uvažovat o tom, jak současný schvalovací proces zjednodušit, aniž by byla dotčena otázka bezpečnosti.
„I když jsme malá země, existuje v České republice pět projektů na malé modulární reaktory z dílny Witkovitz Group, ÚJV Group, ZČU, CV Řež a pátý v mezinárodní spolupráci se zastoupením ÚJV Řež a CV Řež. Skupina ÚJV má dobré předpoklady pro to dále myšlenku malých modulárních reaktorů rozvíjet,“ uvedl Jiří Duspiva.
Také malé modulární reaktory musí projít schvalovacím procesem
Právník Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Eduard Klobouček předeslal, že se schvalování malých modulárních reaktorů řídí atomovým zákonem a prováděcími vyhláškami SÚJB, dále stavebním zákonem a zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí. Atomový zákon s malými modulárními reaktory nepočítal, ale je na jejich povolování aplikovatelný. Schvalovací řízení je podle Kloboučka z povahy atomového zákona, stavebního zákona a zákona o posuzování vlivu na životní prostředí na několik let. Zrychlení lhůt je žádoucí, nicméně naráží na limity personálních kapacit SÚJB a dalších úřadů státní správy.
„Administrativě a právním předpisům se při schvalování malých modulárních reaktorů nevyhneme. Od 1. července 2023 by měla nicméně nabýt plné účinnosti novela stavebního zákona, která by měla zjednodušit některé potřebné procesy. Povolení ze strany Státního úřadu pro jadernou bezpečnost se vydává na dobu neurčitou,“ řekl Eduard Klobouček.
Vedoucí katedry jaderných reaktorů ČVUT Jan Rataj v diskusním panelu doplnil, že univerzity jsou připraveny na intenzivnější rozvoj oboru jaderné energetiky. Technologie malých modulárních reaktorů je vítaná a je dobrou zprávou, že studenty technických univerzit tato oblast láká. K větší opatrnosti se přiklání, pokud jde o dobu nasazení malých modulárních reaktorů do provozu. Podpora a rozvoj oblasti je však nezbytná, a to i ze strany státu směrem k technickým oborům. Zmínil také délku palivového cyklu, kdy se předpokládá, že bude delší než u klasických jaderných reaktorů.
„Bude především potřeba standardizovat přístup k licencování, bude potřeba malé modulární reaktory produkovat ve velkém, aby měly naději na úspěch. Některé koncepty jsou posunem také z hlediska bezpečnosti. Z hlediska technologií mají největší naději na úspěch lehkovodní reaktory,“ dodal Jan Rataj. Stream z konference naleznete zde. (26.9.2022)
Obr. Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA) zařadila Českou republiku na seznam zemí, vyvíjejících malý modulární reaktor. Jedná se o projekt Energy Well, na němž se podílí Centrum výzkumu Řež, s.r.o.