Malí a střední podnikatelé, kteří se zabývají těžkou dřeva napadeného kůrovcem, mohou využít zvýhodněné úvěry nebo záruky od ČMZRB

Na aktuální problémy spojené s kůrovcovou kalamitou reaguje Ministerstvo průmyslu a obchodu a Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB). Rozšířený program Expanze umožní malým a středním podnikům získat zvýhodněné úvěry a záruky nejen na zpracování kalamitního dřeva, ale také na jeho těžbu, což doposud nebylo možné
„Ministerstvo průmyslu a obchodu chce společně s ČMZRB ještě ve větší míře pomoci v boji s kůrovcem. Podporu ve formě bezúročných úvěru a záruk proto budou moci od nynějška využít i malí a střední podnikatelé, kteří se zabývají těžbou kalamitního dřeva. Doposud program podporoval jen ty, kteří dřevo napadané kůrovcem zpracovávali do hotových produktů,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
„Reagujeme tak na poptávku na trhu, kdy o zvýhodněné financování na pořízení nových strojů, zařízení a dalších technologií projevovali zájem i samotní lesníci, tj. podnikatelé, kteří kalamitní dřevo těží,“ doplňuje předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB Jiří Jirásek.
„Reakce Ministerstva průmyslu a obchodu je rychlá a cíleně zaměřená. Pomůže lesním podnikatelům v době kůrovcové kalamity, kdy se jim kvůli nízkým cenám za dříví nedostává prostředků na potřebnou péči o lesy. Pomoc Ministerstva průmyslu a obchodu tak vhodně doplní dotace, které na pomoc lesnímu hospodářství poskytuje Ministerstvo zemědělství,“ uvádí ministr zemědělství Miroslav Toman
Z programu bude možné financovat:
  • pořízení nových technologií na zpracování kalamitního dřeva, včetně jeho těžby
  • rozšíření i vznik nových skladovacích prostor ke skladování dřeva ze stromů napadených kůrovcem, včetně mokrého skladování a nákupu příslušné technologie.
Podpora projektů zaměřených na boj s kůrovcem je zařazena mezi tzv. zvláštní podporované aktivity. To znamená, pokud podnikatel bude žádat u ČMZRB o podporu ve formě zvýhodněného úvěru, bude moci získat úvěr s úrokem 0 % v rozmezí 650 tisíc až 60 mil. Kč, a to až do výše 45 % způsobilých výdajů projektu. Minimálně na 20 % financování musí využít úvěr od spolupracující komerční banky či leasingové společnosti. Na něj ČMZRB poskytuje příspěvek na úhradu úroků až do výše 4 mil. Kč. Úvěr z programu EXPANZE u zvláštních podporovaných aktivit nabízí dobu splatnosti až 10 let včetně možnosti odkladu splátek až na 4 roky a je určen na realizaci projektů investičního charakteru.
„Pokud podnikatel nemá dostatečné zajištění, nabízíme mu podporu ve formě záruky. V případě projektů z oblasti odpadového hospodářství budeme ručit až do výše 80 % za provozní i investiční úvěry v rozmezí 1 až 40 mil. Kč a tuto záruku podnikatelům poskytneme na dobu až 12 let,“ přibližuje předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB Jiří Jirásek zvýhodnění, která mohou podnikatelé získat u programu EXPANZE-záruky.
Program EXPANZE-úvěry byl spuštěn 1. června 2017. Doposud jím bylo podpořeno přes 540 projektů v objemu 3 miliard korun. Program EXPANZE-záruky odstartoval v polovině února 2019 a podporu získalo už přes 200 podnikatelů v objemu přes 2,2 mld. Kč. Program je financován ze strukturálních fondů EU v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a poběží až do konce roce 2023. (15.8.2019)