Maloobchodní tržby se zvýšily díky vyššímu prodeji nepotravinářského zboží

Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v dubnu zvýšily reálně o 7,4 %, bez očištění o 7,5 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně vzrostly o 0,7 %.
Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel po očištění o sezónní vlivy zvýšily v dubnu reálně o 0,7 %, přičemž za nepotravinářské zboží vzrostly o 2,8 % a za pohonné hmoty o 1,7 %, naopak za potraviny klesly o 2,4 %.
Meziročně se maloobchodní tržby očištěné o kalendářní vlivy (při stejném počtu pracovních dní v dubnu 2021 i 2020) zvýšily o 7,4 %, v tom za nepotravinářské zboží vzrostly o 14,0 % a za pohonné hmoty o 13,1 %, naopak za potraviny se snížily o 1,8 %.
Bez očištění se maloobchodní tržby meziročně zvýšily o 7,5 %. Tržby za nepotravinářské zboží vzrostly o 14,0 % a za pohonné hmoty o 13,1 %, naopak za potraviny klesly o 1,3 %.
Dubnový maloobchodní prodej byl v letošním i loňském roce ovlivněn omezeními či úplným uzavřením prodejen některých sortimentů nepotravinářského zboží z důvodu zabránění šíření koronaviru. K meziročnímu růstu tržeb nepotravinářského zboží přispěla nízká srovnávací základna loňského dubna a zároveň postupně zaváděný prodej přes internet řadou kamenných prodejen. Výrazně vyšší tržby vykázaly obchody s oděvy a obuví (o 80,0 %), které před rokem zaznamenaly největší propad tržeb. Tržby se rovněž zvýšily prodejnám s počítačovým a komunikačním zařízením (o 30,6 %), s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci (o 20,7 %), s kosmetickým a toaletním zbožím (o 18,8 %), s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím (o 11,2 %) a s výrobky pro domácnost (o 1,4 %). Specializované prodejny s potravinami realizovaly tržby vyšší o 7,8 %, naopak nespecializovaným prodejnám s převahou potravin se tržby snížily o 1,7 %. Internetové obchody zaznamenaly meziroční růst tržeb o 14,2 %.
Cenový deflátor v maloobchodě kromě motorových vozidel ke stejnému období předchozího roku (bez vlivu DPH) činil 101,9 % a byl ovlivněn zejména vyššími cenami pohonných hmot, výrobků pro kulturu, sport a rekreaci, výrobků pro domácnost, farmaceutického a zdravotnického zboží, oděvů a obuvi a potravin. Naopak klesly ceny kosmetických a toaletních výrobků a počítačového a komunikačního zařízení. 
Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel vzrostly reálně meziměsíčně o 2,0 % a meziročně očištěné o kalendářní vlivy se zvýšily o 67,1 %. Neočištěné tržby vzrostly meziročně o 67,1 %, v tom za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) se zvýšily o 73,9 % a za opravy motorových vozidel o 46,1 %.
Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: https://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications. (8.6.2021)