Maloobchodní tržby v červnu rostly, zejména za oděvy a obuv

Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v červnu zvýšily reálně o 6,2 %, bez očištění o 4,6 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně vzrostly o 1,7 %.
Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel po očištění o sezónní vlivy zvýšily v červnu reálně o 1,7 %, v tom za nepotravinářské zboží vzrostly o 2,2 %, za pohonné hmoty o 2,0 % a za potraviny o 1,0 %.
Meziročně maloobchodní tržby očištěné o kalendářní vlivy vzrostly o 6,2 % při současném růstu tržeb jak za prodej nepotravinářského zboží (o 9,4 %), pohonných hmot (o 4,0 %), tak i za prodej potravin (o 3,0 %). V červnu 2019 bylo o jeden pracovní den méně než v červnu 2018.
Bez očištění se maloobchodní tržby meziročně zvýšily o 4,6 %. Tržby za nepotravinářské zboží vzrostly o 7,7 %, za pohonné hmoty o 2,6 % a za potraviny o 1,5 %.
Přetrvával zájem o nákupy zboží přes internet a zásilkovou službu (růst tržeb o 14,3 %). Ve specializovaných prodejnách s nepotravinářským zbožím se zvýšily nákupy spotřebitelů zejména v sortimentu oděvů a obuvi (růst o 17,4 %), dobře se prodávaly výrobky pro kulturu, sport a rekreaci (o 9,9 %), počítačové a komunikační zařízení a potřeby pro domácnost (shodně o 7,3 %). Tržby prodejen s farmaceutickým, zdravotnickým a kosmetickým zbožím vzrostly o 1,1 %. Nespecializované prodejny s převahou potravin vykázaly růst tržeb o 1,9 %, naopak specializované prodejny potravin zaznamenaly pokles tržeb o 3,9 %.
Cenový deflátor v maloobchodě kromě motorových vozidel ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 100,5 % a byl ovlivněn zejména vyššími cenami farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží, potravin a potřeb pro domácnost. Naopak ceny klesly v prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením, s oděvy a obuví, s pohonnými hmotami a s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci.
Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel reálně meziměsíčně klesly o 2,3 % a očištěné o kalendářní vlivy se snížily meziročně o 5,3 %. Neočištěné tržby se snížily meziročně o 8,3 %, v tom za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) klesly o 8,6 % a za opravy motorových vozidel o 7,3 %.
Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na:  https://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications/news-releases.
Za celé 2. čtvrtletí 2019 se v maloobchodě kromě motorových vozidel tržby očištěné o kalendářní vlivy reálně meziročně zvýšily o 4,8 %, bez očištění o 4,7 % (ve 2. čtvrtletí 2019 bylo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o jeden pracovní den méně). Neočištěné tržby za prodej nepotravinářského zboží vzrostly meziročně o 6,2 %, za potraviny o 3,8 % a za pohonné hmoty o 1,6 %. Za prodej a opravy motorových vozidel3) se tržby očištěné o kalendářní vlivy meziročně snížily o 1,3 %, bez očištění o 2,3 %. Neočištěné tržby za opravy motorových vozidel klesly meziročně o 6,2 %, za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) se snížily o 1,2 %. (7.8.2019)