MANAŽEREM ROKU 2023 je MICHAL HORNÁK, výkonný ředitel WITTE Automotive

V úterý 14. května byly vyhlášeny výsledky 31. ročníku soutěže MANAŽER ROKU, kterou pořádá Česká manažerská asociace. Za svůj přístup a aktivity ve vedení firmy ocenila hodnotící komise Michala Hornáka, generálního manažera WITTE Automotive Czechia. V dalších kategoriích bodovali Lenka Průšová (CB21 Pharma), Martin Hrubý (Slevomat), Dalibor Kačmář (Microsoft CŘ a Slovensko) a Jaroslav Brandejs (Městský úřad Říčany).
„V každé době jsou před námi, jako lídry a manažery, velké výzvy a dynamické prostředí. Ty aktuální jsou opravdu výjimečné. Máme možnost pracovat s větším počtem generací než bylo dříve obvyklé. Potřebujeme plánovat a dávat závazky vlastníkům, zákazníkům a svým lidem se vstupy, které jsou nepřesné a s mnoha proměnnými. Přizpůsobujeme se rychlým a výrazným technickým změnám, které mají významný dopad na pracovní prostředí a lidi. Čelíme tedy velkému tlaku na naše dovednosti, osobnost, hodnoty a hlavně lidskost. Pro mě osobně je velmi náročné kombinovat své pracovní ambice a vzdělávací potřeby s časem na sebe a svou rodinu,“ říká Michal Hornák.
Hodnotící komise složená z deseti expertů z různých oblastí vybírala z 39 finalistů a rozdala ocenění v sedmi hlavních kategoriích. Jejich nositeli jsou:
■ Cena CEO: Michal Hornák, výkonný ředitel WITTE Automotive Czechi
■ Cena CMO: Martin Hrubý, marketingový ředitel Slevomat
■ Cena CTO: Dalibor Kačmář, technologický ředitel Microsoft ČR a Slovensko
■ Cena COO: Lenka Průšová, provozní ředitelka CB21 Pharma, s.r.o.
Napříč oborovými kategoriemi byly uděleny tři samostatné ceny:
■ Cena Vizionář: Jaroslav Brandejs, tajemník MÚ Říčany
■ Cena Mladý manažerský talent do 35 let: Martin Hrubý, marketingový ředitel Slevomat
■ Cena za Udržitelný rozvoj: Lenka Průšová, provozní ředitelka CB21 Pharma, s.r.o.
„Za klíčové předpoklady dobrých manažerů vnímám smysl pro detail, dochvilnost, pečlivost, cílevědomost, a hlavně umět se kousnout,“ říká Lenka Průšová, provozní ředitelka CB21 Pharma, s.r.o. a nositelka Ceny COO a Ceny za udržitelný rozvoj. „V poslední době vnímám, že si lidé vše nárokují. Tak to ale podle mě nefunguje. Musíte být nejlepší ve svém oboru a úspěch pak přijde,“ dodává.
„Vynikající manažer by měl mít především jasnou a dostatečně náročnou vizi, čeho chce dosáhnout. Měl by mít dostatek vlastní motivace a vůle k dosahování nesnadnych cílů, a to i přes závažné překážky na cestě. Představuji si ho také jako zralou a všestranně vzdělanou osobnost, angažovanou směrem k celospolečenské prospěšnosti,“ říká předseda hodnotitelské komise a výkonný ředitel společnosti CertiCon profesor Vladimír Mařík.
Mezi deseti nejlépe hodnocenými manažeři se na základě jejich prezentací před hodnotitelskou komisí, objevili také Renata Červenák Nývltová (generální ředitelka ELTON hodinářská, a.s.), Róbert Masarovič (generální ředitel a předseda představenstva Pražské strojírny a.s), Petr Milata (výkonný ředitel Beznoska, s.r.o.), Jaroslav Řasa (CEO ve společnosti Abra Software), Michal Řezníček (spoluzakladatel a ředitel Direct pojišťovny) a Martin Válek (ředitel společnosti KARAT Software).
„Hodnocení mě utvrdilo v názoru, že česko je plné talentovaných lidí, kteří jsou ochotni tvrdě pracovat na rozvoji velmi zajímavých podniků z celé šíře podnikatelského spektra. Bylo skvělé vidět, že základní principy managementu doplněné o moderní nástroje, dokážou skloubit dosahování výsledků s péčí a rozvojem zaměstnanců,“ říká docent Jiří Koleňák, člen hodnotitelské komise a prorektor pro strategii a rozvoj Newton University.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Manažer roku 2023 se konalo v hotelu Diplomat a bylo první akcí ČMA pod vedením nové výkonné ředitelky asociace a nositelky ocenění Manažerka roku 2019 Hany Šmejkalové. „Letošní ročník soutěže Manažer roku byl velmi silný a nabitý vynikajícími kandidáty se špičkovými manažerskými schopnostmi a vynikajícími výsledky v jejich oblastech působení. Soutěžící reprezentovali různorodé profese a odvětví, což obohatilo diskuzi o nejlepších postupech a strategiích v managementu,“ říká Hana Šmejkalová a dodává: „Účast v soutěži může manažerkám a manažerům poskytnout nejenom externí uznání, ale také interní motivaci a sebevědomí. Mnozí z účastníků uvádějí, že jim soutěž pomohla lépe si uvědomit jejich silné stránky a oblasti, ve kterých se mohou ještě zlepšit. Zdůrazňují také významné kontakty a inspiraci, kterou získali ze setkání s ostatními profesionály v rámci soutěže. Celkově je soutěž pro ně podnětným prostředím k osobnímu a profesnímu rozvoji.“  (16.45.2024)