Mandolína

 

Objevuje se v Evropě někdy poč. 13. století.