Mansardová střecha

 

Sestrojil ji franc. stavitel N. F. Mansart r. 1650.