Máte poštu od šéfa ...

Být na cestách stále důležitější v podnikání. Stále více podniků vybavuje zaměstnance mobilními telefony, tablety nebo notebooky, což jim umožňuje připojení k internetu pro obchodní účely, když nejsou v kanceláři.
V roce 2019 poskytla více než dvě třetiny (68 %) podniků v Evropské unii mobilní zařízení s přístupem k internetu zaměstnancům. V 36 % podniků EU bylo těmto zařízením poskytnuto více než pětina zaměstnanců.
Téměř všechny podniky poskytovaly mobilní zařízení s připojením k internetu zaměstnancům ve skandinávských zemích Finsko (96 %), Dánsko (92 %) a Švédsko (87 %). Tento podíl činil 80 % nebo více také v Chorvatsku, Litvě (oba 86 %), Česku, Slovinsku (oba 83 %), Estonsku a Rakousku (oba 80 %). Naproti tomu pouze 46 % podniků v Bulharsku poskytovalo taková mobilní zařízení s připojením k internetu kterémukoli ze svých zaměstnanců v roce 2019. Tento podíl byl 60 % nebo méně také v Řecku (56 %), Rumunsku (58 %) a ve Spojeném království (60 %).
Eurostat zveřejnil nové údaje z roku 2019 pro průzkum Společenství týkající se využívání ICT a elektronického obchodování v podnicích, který se týká využití informačních a telekomunikačních technologií v evropských podnicích; úplné údaje z průzkumu jsou k dispozici na: https://ec.europa.eu/eurostat/web/digital-economy-and-society/data/database. (15.1.2020)