Matky se do práce vracejí rychleji než v minulosti

Kariéře žen pomáhají zkrácené úvazky, práce z domova a flexibilní pracovní doba
Narození dítěte a dlouhá rodičovská dovolená ovlivňují kariérní příležitosti českých žen výrazněji než v jiných zemích. OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) mimo jiné uvádí, že míra nezaměstnanosti českých matek je dvakrát vyšší než u bezdětných. Ekonomická neaktivita se následně projevuje také nižšími průměrnými příjmy. Jak ukazují zkušenosti společnosti SAP Services, kde ženy tvoří tři čtvrtiny z tisícovky zaměstnanců, návratu žen do zaměstnání pomáhá například nabídka zkrácených úvazků, možnost práce z domova či flexibilní pracovní doba.
Narození dítěte ovlivňuje kariéru i příjmy
„Podle našich údajů už dávno neplatí, že se matky snaží s dětmi zůstávat doma co nejdéle, například v uplynulém roce se nám třetina matek vrátila do jednoho roku od nástupu na mateřskou dovolenou,“ říká Lenka Pospíšilová, HR Business Partner ve společnosti SAP Services, a dodává: „Vnímáme to jako sílící trend. Mnohé ženy si uvědomují, že příliš dlouhá rodičovská dovolená by mohla negativně ovlivnit jejich kariérní příležitosti, a proto vítají, když jim zaměstnavatel nabídne takové podmínky, aby zvládly péči o malé dítě i práci.“ V SAP Services mají například možnost pracovat na zkrácený úvazek, hojně využívají také práci z domova včetně možnosti flexibilně si v rámci dne rozložit pracovní dobu.
Negativní vliv dlouhé rodičovské dovolené na kariérní příležitosti žen nevnímají jen samy matky, ale potvrzují je i údaje OECD. Dle zprávy z července 2018 je míra nezaměstnanosti českých žen s dětmi dvakrát vyšší než míra nezaměstnanosti bezdětných žen. Česká republika se tak spolu se Slovenskem a Maďarskem řadí mezi tři země EU s největšími důsledky narození dítěte na zaměstnávání matek. Ekonomická neaktivita matek se pak následně projevuje i jejich nižšími průměrnými příjmy. Vše je do značné míry dáno tím, že mateřská dovolená může v ČR trvat násobně déle, než je průměr EU (až 216 týdnů v ČR, 85 týdnů průměr EU dle OECD).
Matky vyhledávají zkrácené úvazky a práci z domova
„Mezi matkami, které chtějí pracovat při rodičovské dovolené, je velký zájem zejména o nenáročné administrativní pozice, které obvykle nabízíme studentům. Ty zaměstnankyně, které se vrací z rodičovské dovolené na svou předcházející pozici, se zase nejčastěji zajímají o zkrácené úvazky a o práci z domova,“ přibližuje Lenka Pospíšilová s tím, že SAP Services nemá pro zaměstnávání matek žádný ucelený program, všem žádostem se ale snaží vyhovět. „Podle naší nedávné analýzy máme zhruba 9 % procent zaměstnanců pracujících na zkrácený úvazek, což v podmínkách České republiky považuji za skvělý výsledek,“ komentuje Lenka Pospíšilová.
Zkráceným úvazkem se v SAP Services snaží vyjít vstříc nejen vlastním zaměstnancům vracejícím se po rodičovské dovolené, ale občas je nabízí i externím uchazečům o zaměstnání. „Je to zejména v případech, kdy naše vracející se matka požádá o zkrácený úvazek, pak hledáme druhého part-timera na zbývající část pozice,“ říká Lenka Pospíšilová. Alespoň částečnou práci z domu pak firma nabízí většině svých zaměstnanců, čímž plně vyhovuje současným preferencím pracovníků oboru podnikových služeb. Dle průzkumu ABSL je v tomto segmentu o flexibilní pracovní dobu a home office takový zájem, že pružnou pracovní dobu umožňuje 92 % center a práci z domova 87 % center.
SAP oceněn za prosazování rovnosti pohlaví
I když řada analýz poukazuje na velké mzdové rozdíly žen a mužů, které se navíc s délkou rodičovské dovolené prohlubují, v SAP Services to neplatí. Zatímco je podle EU v ČR průměrná hodinová mzda muže o 22,5 % vyšší než ženy, SAP Services dbá na rovné podmínky. A to nejen, co se výše mzdy týče, ale i z pohledu zapojování žen do manažerských a vrcholových pozic. I díky tomu byla společnost SAP, kam v ČR patří SAP Ariba, SAP ČR, SAP Labs Česká republika, SAP Concur a SAP Services, zařazena mezi 230 organizací vybraných pro Bloomberg Gender-Equality Index (GEI) 2019, který oceňuje firmy prosazující rovnost pohlaví.
Index GEI zahrnuje firmy z 10 sektorů s centrálami ve 36 zemích a regionech. Celkově tyto organizace mají tržní kapitalizaci 9 bilionů dolarů a zaměstnávají přes 15 milionů lidí, z toho 7 milionů žen. Zařazení SAP do GEI je indikátorem potvrzujícím zaměstnancům, uchazečům, zákazníkům i partnerům, že společnost je příkladem pokroku směrem k plně inkluzivnímu pracovnímu prostředí. Uznání od Bloombergu následuje po recertifikaci EDGE (Economic Dividends for Gender Equality) získané společností SAP v říjnu 2018. Ta také oceňuje strategický přínos ke genderově vyváženému pracovnímu prostředí, z čehož těží zaměstnanci, zákazníci i partneři. (14.2.2019)
Graf. SAP Services, únor 2019