Mechanograf

 

Přístroj, sestrojený r. 1928 inž. L. Klímou, kterým lze zaznamenati na papírový pás jednotlivé pracovní pohyby dělníka u nějakého obráběcího stroje a potom týmž m. tyto pohyby samočinně reprodukovati na příslušném kopírovacím obráběcím stroji.