Měď

 

Podle novějších zkoumání byla prvním kovem prakticky užívaným. Byly objeveny kamenné vázy vyhloubené měděným válečkem; nález pochází nejméně z 5.-6. tisíc. př. Kr. Pravidelněji se mědi začíná užívat až kol. 3000 př. Kr. (v Egyptě). Do Evropy se dostává měď někdy kol 2500 př. Kr., ale vlastní evropská doba měděná začíná až kol. r. 2000. O hutní výrobě mědi informují podrobně až některé technolog. spisy ze 16. stol., zejména G. Agricoly Dvanáct knih o hornictví a hutnictví. Značnějším pokrokem ve výrobě mědi bylo zavedení plamenové peci (poprvé kol r. 1696) v Schneebergu (v Sasku). Moderní způsob výroby m., v konvertru, byl zaveden Manhesem r. 1880.