Memorandum mezi Letištěm Praha a regionálními letišti otevírá prostor pro spolupráci v řadě témat

Zkušenosti z oblasti provozu, obchodu či bezpečnosti budou mezi sebou nově sdílet Letiště Praha společně se vzdušnými přístavy v Brně, Karlových Varech, Pardubicích a Ostravě. Zájem spolupracovat dnes podpisem memoranda v Brně potvrdili zástupci Letiště Praha a čtyř regionálních letišť.
„Na Letiště Praha jsem se vrátil s praxí a poznatky z karlovarského letiště. Jsem přesvědčen, že si navzájem s ostatními provozovateli můžeme pomoci. Chceme více spolupracovat, sdílet informace a zkušenosti v několika oblastech. Za nejdůležitější témata aktuálně považujeme provoz a údržbu dráhového systému a terminálů či bezpečnost provozu letiště,“ říká k zahájené spolupráci Jiří Pos, předseda představenstva Letiště Praha. Spolupráce bude probíhat prostřednictvím pracovních skupin, do nichž budou nominování odborníci na dané téma.
„Spolupráce provozovatelů letišť vyjádřená dnešním podpisem memoranda je nesmírně důležitá pro společný postup při zajišťování bezpečného provozu na našich letištích, jak v oblasti předpisové, tak i v oblasti provozu, údržby a rozvoje páteřní sítě dopravních letišť v České republice,“ říká Jiří Filip, člen představenstva Letiště Brno.  
„Letecká doprava utrpěla pandemií výrazné ekonomické škody. Oceňuji proto, že se ve fázi obnovy letecké dopravy jednotlivá letiště rozhodla v některých tématech spolupracovat. Sdílet nejlepší postupy a praktiky a také efektivně využívat všechny své zdroje může být pro obnovu ekonomické prosperity a konkurenceschopnosti naší letecké dopravy významným impulsem,“ doplňuje náměstek ministra dopravy Jan Sechter. 
Oblasti spolupráce:
- Provozování letiště - provoz a údržba dráhového systému, terminálů, letištní služby a další.
- Bezpečnost provozu letiště - systém řízení provozní bezpečnosti.
- Bezpečnost civilního letectví a ochrana před protiprávními činy - definování a zavádění bezpečnostních opatření, bezpečnostních strategii, ostraha letiště a bezpečnostní kontrola.
Více na www.prg.aero (3.2.2022)