Memorandum o spolupráci Policie ČR a České bankovní asociace

Čelní představitelé Policie České republiky a České bankovní asociace 16. 11. prostřednictvím podpisu memoranda deklarovali společný zájem na ochraně bank a jejich klientů před formami kybernetické kriminality páchanými v bankovním sektoru.
Memorandum, které dnes podepsali policejní prezident genmjr. Jan Švejdar a výkonná ředitelka České bankovní asociace Monika Zahálková, reaguje na vývoj kriminality. Jeho primárním cílem je předcházení útokům páchaným prostředky sociálního inženýrství jako jsou phishing, vishing apod., prostřednictvím internetu a dalších komunikačních technologií, ale také předcházení kriminalitě páchané s použitím platebních prostředků a formou legalizace výnosů z trestné činnosti prostřednictvím bankovního systému.
„Spolupráce s bankovní asociací je pro nás naprosto klíčová, protože vnímáme potřebu společně bojovat proti podvodným aktivitám typu vishing a smishing. Metody podvodníků jsou stále sofistikovanější a koordinace postupů Policie ČR a České bankovní asociace nejen v oblasti trestního řízení, ale i v oblasti prevence je z mého pohledu zcela zásadní,“ doplňuje důvody stvrzení spolupráce policejní prezident genmjr. Jan Švejdar.
Zásadním nástrojem společného postupu je vzájemná výměna relevantních a včasných informací o typech a způsobech realizovaných útoků i aktuálních trendech. Opomenout nelze ale ani dohodu o společných vzdělávacích a preventivních aktivitách.
„Jsem ráda, že se nám podařilo navázat na naši úspěšnou spolupráci s Policií ČR a zpečetit ji uzavřením společného memoranda. Téma kyberbezpečnosti je pro banky, a tedy i Českou bankovní asociaci, prioritou. Letos jsme společně s PČR realizovali na toto téma celonárodní osvětovou kyberkampaň, ve které chceme pokračovat i v dalších letech. Podepsání memoranda je tak logickým vyústěním naší dosavadní společné práce a věřím, že díky tomu se nám podaří být v osvětě v oblasti kyberbezpečnosti, ale bezpečnosti klientů bank obecně, ještě úspěšnější," uvedla ke spolupráci Monika Zahálková, výkonná ředitelka České bankovní asociace.
Zmiňovaná KYBERKAMPAŇ byla spuštěna v červenci tohoto roku. Součástí kampaně je KYBERTEST, který bankovním klientům atraktivní formou odhaluje rizika v online komunikaci, zejména při provádění plateb. (16.11.2021)