Méně administrativy pro žadatele o dotaci z OP PIK. MPO navyšuje limity pro výběrová řízení

Již od 23. 10. 2019 nebudou muset mnozí žadatelé o dotaci v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) realizovat výběrové řízení, pokud se vejdou do limitu 2 mil. Kč bez DPH (v případě zakázek na stavební práce do limitu 6 mil. Kč bez DPH). Nová úprava se dotkne těch podnikatelů, kteří počínaje tímto datem budou výběrové řízení na dodavatele vyhlašovat.
Pokud již výběrové řízení před tímto datem bude zahájeno, musí se podnikatelé řídit stávající úpravou. Pro veřejné zadavatele, sektorové zakázky a zadavatele, kteří k úhradě nadlimitní nebo podlimitní zakázky použijí více než 200 mil. Kč nebo více než 50 % peněžních prostředků z veřejného rozpočtu/rozpočtu EU, je limit oproti předchozí úpravě taktéž navýšen, a to nově na 500 tis. Kč bez DPH.
Náměstek ministra průmyslu a obchodu Marian Piecha, který má OP PIK v gesci, si od této novinky slibuje výraznou úlevu pro mnohé žadatele o podporu: „Toto opatření se dotkne zejména menších projektů, u kterých bude mít hned dvojí efekt. Jednak se tím sníží administrativní zátěž pro samotného žadatele, který tak již nebude muset provádět komplikovaná a mnohdy zdlouhavá výběrová řízení na zajištění dodavatele, jednak tím ubude kontrola výběrových řízení ze strany pracovníků OP PIK, což přispěje k rychlejší administraci celého dotačního procesu.“
K tomuto kroku přistoupil Ministerstvo průmyslu a obchodu jako řídicí orgán OP PIK na základě Metodického stanoviska ministryně pro místní rozvoj č. 2 k Metodickému pokynu pro oblast zadávání zakázek v programovém období 2014–2020.
„Jsem rád, že se provedená opatření, ke kterým jsme od začátku tohoto roku přistoupili, již podepsala pod výrazné zkrácení administrace projektových žádostí, oproti předchozímu roku jsme na tom lépe o 40 %,“ uvedl náměstek ministra Piecha.
Současně se vyjádřil i k anketě OP PIK naslouchá podnikatelům, jež proběhla v průběhu února a března letošního roku: „Všem přispěvovatelům bych chtěl touto cestou poděkovat. Celkem jsme obdrželi 49 podnětů od 25 autorů. Všechny návrhy jsme pečlivě vyhodnotili a ty nejpřínosnější, které můžeme ovlivnit, již v současné době zapracováváme. Nejlepší tři podněty navíc oceníme na Podnikatelském projektu roku 2019.“
„Snižování zátěže pro žadatele OP PIK zůstává nadále naší prioritou. Snahou je co nejvíce zjednodušit cestu podnikatelů k získání podpory,“ doplnil závěrem. (21.10.2019)