Měření znovu potvrdila špatný zrak řidičů. Pomůže úprava zákona?

Alarmující: zhruba 71 % řidičů na našich vozovkách je „jakoby“ pod vlivem alkoholu anebo drog. Odvážné tvrzení? Nikoliv. Řidiči se špatným zrakem jsou totiž stejně nebezpeční jako ti opilí. A čerstvé výsledky měření zraku řidičů ukazují, že jen 28 % osob, které usednou za volant, má oči v pořádku anebo nosí správnou korekci zraku. Na tento závažný problém upozorňuje projekt Slepí vrazi. Kromě osvěty cílí i na hmatatelnou prevenci v podobě konkrétní legislativní změny.
Řídí a špatně vidí
Četná měření zraku řidičů navázala v roce 2018 na osvětové aktivity předchozího roku. V letošním roce kampaň probíhala za podpory Mezinárodní automobilové federace FIA z grantového programu Road Safety. V souhrnu proběhla v 42 lokalitách v Česku i na Slovensku. Svůj zrak si v rámci akce proměřilo 4 298 lidí. Ukázalo se, že na oční kontrole nebylo v průběhu uplynulého roku 68 % řidičů, z nichž 53 % se domnívá, že vidí dobře. Screening však zjistil, že 71 % z testovaných osob korekci zraku potřebuje, 46 % se tím bohužel nijak nezabývá anebo má korekci nesprávnou. Z měření vyplývá, že pouze 28 % řidičů má skutečně dobrý zrak anebo správné brýle či kontaktní čočky.
Naléhavost problému je nasnadě. Víme, že v roce 2017 došlo k 103 821 dopravním nehodám. Z toho téměř 5 000 s přispěním alkoholu či drog. A víme i to, že řidičů, kteří špatně vidí, je mnohem více než těch pod vlivem návykových látek. Nebezpeční jsou zhruba stejně, ale jejich havárie nikdo neeviduje,“ říká Jan Šťovíček, prezident Autoklubu České republiky, jednoho z odborných partnerů projektu, a doplňuje: “Je namístě se ptát. Kolik nehod asi zavinili řidiči proto, že mají vadu zraku a sami to neřeší? A co se s tím dá dělat?“
Problém lze řešit novelou zákona
Nemalé ohrožení bezpečnosti silničního provozu znepokojuje i zákonodárce, proto se nyní počítá se zavedením povinné kontroly zraku při výměně řidičského průkazu. „Jsem rád, že jsme se s ministrem dopravy Danem Ťokem shodli na prospěšnosti tohoto návrhu. Pro zrychlení legislativního procesu a větší šanci na schválení jsme se proto dohodli, že opatření včleníme do novely zákona o silničním provozu, kterou předkládá vláda,“ okomentoval situaci poslanec a předkladatel novely Jan Birke. „Musím zdůraznit, že nechceme zatěžovat ani lékaře, ani pacienty zbytečnou byrokracií, ale jde o prevenci dopravních nehod pro nás všechny, řidiče i neřidiče. Už jen při špatně naměřené půl dioptrie zaregistruje oko řidiče chodce místo z 200 metrů až ze 100, což znatelně snižuje možnost adekvátní reakce. O vážnosti této problematiky svědčí i  fakt, že podobná iniciativa aktuálně vzešla od očních lékařů a optometristů ve Velké Británii, kteří díky alarmujícím výsledkům volají po téměř totožném opatření – tedy povinné kontrole zraku po 10 letech,“ dodal Birke.
Informace k projektu Slepí vrazi
Projekt Slepí vrazi je nezávislá osvětová platforma, která si klade za cíl poukázat na problémy řidičů se zrakem. Platformu podporují Autoklub ČR společně s mezinárodní automobilovou federací (FIA), BESIP,  Zeiss a Živnostenská komora českých optiků.
Situace na českých vozovkách v roce 2017
  • V České republice je přes 6 000 000 aktivních řidičů
  • Každý řidič má ze zákona povinnost dvou očních vyšetření u odborníka – při žádosti o vydání řidičského průkazu a následně při dosažení 65 let věku
  • V roce 2017 se stalo 103 821 dopravních nehod
  • Při dopravních nehodách v roce 2017 zemřelo  502 lidí
  • Z důvodu snížené viditelnosti na cestách zemře každý rok přibližně okolo 100 osob, tedy čtvrtina z celkového počtu usmrcených
  • Pod vlivem alkoholu zavinili řidiči 4 251 nehod, zemřelo kvůli tomu 53 osob
  • Přítomnost drog byla zjištěna u 297 nehod
Kolik nehod zavinili řidiči proto, že mají vadu zraku a sami to neřeší?
Počet nehod vzniklých pod vlivem alkoholu nebo drog je pečlivě veden, špatný zrak jako „viník“ dopravní nehody se neeviduje. Zrak řidičům mezi 18-65 lety nikdo povinně nekontroluje, a to i když se zcela přirozeně s přibývajícím věkem zhoršuje. Problém se netýká pouze seniorů, počet očních vad začíná narůstat již po třicítce.
Zhoršené vidění znamená výrazně delší reakční dobu, kterou řidič potřebuje, aby se přizpůsobil nenadálé situaci při řízení (předjíždění cyklisty, chodce, vyhýbání se překážkám, odbočování apod.).
  • Správně vidící řidič (ať už se zdravým zrakem nebo se správnou korekcí) vidí chodce za denního světla už ve vzdálenosti 200 metrů.
  • Ten, kdo má vadu -0,75 dioptrie, už chodce zaregistruje při poloviční vzdálenosti, tedy na 100 metrů.
  • S vadou -2 dioptrie se bezpečná vzdálenost snižuje na pouhých 20 metrů.
Mezi nejčastější oční vady patří krátkozrakost, dalekozrakost a astigmatismus. Tyto vady zraku způsobují nejrůznější míru rozostření.
Oční odborníci považují za zhoršenou takovou ostrost, kdy se pohybuje pod hranicí 70 procent. Řidiči s ostrostí pod 50 procent by neměli za volant usednout vůbec! Uvádí se, že se po českých silnicích pohybuje takových řidičů až 8 procent, tedy asi 500 tisíc lidí! Tento problém se netýká zdaleka jen seniorů, protože počet očních vad začíná prudce narůstat již po třicítce.
Osvětově edukační projekt SLEPÍ VRAZI
Cílem osvětově edukační kampaně zaměřené na problematiku zraku řidičů a nebezpečí řízení za zhoršené viditelnosti je informovat řidiče o nebezpečí špatného vidění za volantem a napomoci řešení této situace nejenom v České republice.
Měření i v roce 2018 potvrzují:
Stav zraku řidičů na našich vozovkách je ALARMUJÍCÍ - dobrý zrak nebo korekci má pouze 28 % řidičů
. kampaň proběhla ve 42 lokalitách v ČR a na Slovensku
. termín měření:  květen 2017 – říjen 2018
. zrak byl změřen 4 298 lidem
. 68 % řidičů nebylo za poslední rok na kontrole se zrakem
. 53 % z nich se domnívá, že má zrak v pořádku, screening však zjistil, že 71 % řidičů potřebuje korekci
. 46 % se korekcí nezabývá nebo má nesprávnou korekci
. pouze 28 % má dobrý zrak nebo správnou korekci
(21.11.2018)