Měrky (kalibry)

 

Již v 2. polovině 14. století se užívalo m. ke kontrole průměru dělových kulí kamenných. Někdy v 16. století se užívalo šablon, jednak s různě velkými výřezy při jedné hraně, jednak s různě velkými kruhovými otvory. V sériové výrobě pušek poč. 19. století se užívá již měrek mezních; poč. 40. let se v Americe začíná užívat již celých sad těchto měrek. R. 1908 sestr. C. E. Johanssen přesné měrné destičky.