Měsíční výroba elektřiny z OZE v roce 2020

Celková výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v Evropské unii se měnila v průběhu roku 2020 s maximem v únoru a minimem v září. Větrná, vodní a solární energie jsou hlavními nehořlavými obnovitelnými zdroji používanými k výrobě elektřiny, zatímco elektřina vyrobená z geotermálních a jiných obnovitelných zdrojů představuje jen malý podíl. Podíl OZE na celkové čisté měsíční výrobě elektřiny (obnovitelné i neobnovitelné) se v EU v průběhu roku pohyboval mezi 30 % a 40 %.
Větrná, sluneční a vodní energie (v menší míře) sledují sezónní vzorec ve srovnání s výrobou elektřiny pomocí geotermálních a jiných obnovitelných zdrojů, která zůstává stabilní po celý rok. Výroba elektřiny z větru byla nejvyšší v zimě 2020 (vrchol v únoru s více než 50 000 GWh), zatímco výroba elektřiny ze sluneční energie dosáhla vrcholu v červenci 2020 (téměř 19 000 GWh).
V minulém roce byl vrcholným měsícem výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů únor (85 160 GWh) se silným výkonem větrné výroby a nejnižším měsícem výroby bylo září (60 970 GWh) po poklesu úrovně výroby vodními a solárními zdroji.
Zdroj: Eurostat (16.4.2021)