Mezinárodní cvičení Vigorous Warrior 2019 prověřilo zdravotnické služby států NATO

Pětadvacet specialistů Vojenského veterinárního ústavu Hlučín a Ústavu vojenského zdravotnictví – Odboru biologické ochrany Těchonín se spolu s dalšími specialisty ze zdravotnických oborů členských států NATO a partnerských států zúčastnili mezinárodního cvičení Vigorous Warrior 2019. To se uskutečnilo pd 8. Di 12. 4. ve čtyřech rumunských lokacích, konkrétně v černomořském přístavu Konstanca, nebo třeba přímo v centru Bukurešti v podzemní dráze.
Cvičení, které potvrdilo připravenost vojenských zdravotnických služeb států NATO a dalších partnerských států, se konalo ve dvouletém intervalu a letos se do něj zapojilo 2100 vojáků a civilistů z 38 členských států NATO a dalších partnerských států
Vyzkoušeli si přibližně 1800 incidentů
Během pěti dnů výcviku si vojáci a civilisté vyzkoušeli přibližně 1800 incidentů, které se týkaly jak humánní tak veterinární medicíny. Nejednou se tyto dva obory spolu vzájemně propojily. Česká veterinární jednotka pod velením podplukovníka Marka Dolanského přivezla do Rumunska polní veterinární pracoviště, které je schopné poskytnout veterinárním lékařům a technikům kompletní zázemí veterinární ordinace včetně operačního sálu. Svými možnostmi bylo také naprostou špičkou toho, co zde měli veterináři NATO k dispozici. Pracoviště totiž umožňuje nejen realizaci komplexní veterinární péče o zvířata, ale také hygienickou kontrolní činnost.
„Pro nás to byla historicky první účast na takovémto koaličním cvičení a musím ji hodnotit pozitivně. Oproti ostatním cvičícím jsme neplnili jenom úkoly rozehry, ale vykonávali jsme zde i reálnou veterinární činnost,“ vysvětlil podplukovník Dolanský. Rumunsko je největším chovatelem psů v Evropě. Kromě psů domestikovaných je zde také velká populace psů toulavých a to i v prostorách vojenských základen. „Mezi úkoly, které jsme plnili, byla tedy i skutečná redukce populace toulavých psů na vojenské základně formou kastrace a jejich následného vrácení do přirozeného prostředí,“ upřesnil podplukovník Dolanský. Právě tento úkol musí čeští vojenští veterináři plnit prakticky na všech zahraničních operacích.
Specialisté biologické ochrany
Druhou část českého týmu tvořili specialisté biologické ochrany s mobilní hospitalizační jednotkou. Také oni potvrdili svou výjimečnost a to například tím, že vytvořili velice úzce spolupracující tým s britskou jednotkou. Britská strana má totiž k dispozici například transportní izolační lůžko, které umožňuje přepravu pacienta formou STRATEVAC. „Mohli jsme si tak vyzkoušet předání pacienta z naší jednotky k transportu,“ popsal kapitán Rudolf Beňo. Všechny incidenty korespondovaly s reálnou situací ve světě, a proto nikoho nepřekvapí, že při cvičení došlo i na léčbu epidemie spalniček.
Kromě veterinářů a specialistů biologické ochrany se příslušníci české vojenské zdravotnické služby zapojili do celé organizace cvičení a to například jako členové mezinárodního řídícího štábu či hodnotícího týmu. (16.4.2019)