Meziročně se tržby v maloobchodě v lednu zvýšily reálně o 8,5 %, meziměsíčně vzrostly o 1,6 %

Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel zvýšily v lednu reálně o 1,6 %, přičemž za pohonné hmoty vzrostly o 4,7 % a za nepotravinářské zboží o 2,2 %, naopak za potraviny klesly o 0,2 %.
Meziročně se maloobchodní tržby zvýšily o 8,5 %, v tom za prodej nepotravinářského zboží vzrostly o 14,8 %, pohonných hmot o 7,8 % a potravin o 0,4 %.
„Vysoká tempa růstu zaznamenaly především prodejny, které byly před rokem v lednu ovlivněny opatřeními v souvislosti s pandemií koronaviru. Nejvíce, téměř na trojnásobek, vzrostly tržby prodejen s oděvy a obuví, nicméně stále nedosáhly úrovně roku 2019,“ říká Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb. „Pokles tržeb internetových a zásilkových obchodů o 5,7 % je dán především vysokým růstem v lednu 2021, kdy byly kamenné prodejny uzavřeny,“ dodává Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí.
Zvýšení tržeb vykázaly všechny sortimentní typy specializovaných prodejen nepotravinářského zboží, a to s oděvy a obuví o 199,2 %, s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci o 30,9 %, s výrobky pro domácnost o 27,2 %, s kosmetickými a toaletními výrobky o 14,9 %, s počítačovým a komunikačním zařízením o 11,3 % a s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím o 7,0 %. Prodejcům potravin se dařilo více ve specializovaných prodejnách, jejichž tržby se zvýšily o 7,7 %, v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin tržby stagnovaly. Pokles tržeb zaznamenaly pouze internetové a zásilkové obchody o 5,7 %.  
Tržby za prodej a opravy motorových vozidelklesly reálně meziměsíčně o 2,3 % a meziročně se snížily o 10,1 %. Tržby se snížily jak za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů), tak za opravy.
Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: https://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications. (14.3.2022)