Meziročně vzrostl v listopadu vývoz i dovoz

Podle předběžných údajů skončila v listopadu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 32,2 mld. Kč, který byl meziročně o 20,0 mld. Kč vyšší.
Celkové saldo zahraničního obchodu se zbožím příznivě ovlivnil především meziročně vyšší přebytek bilance motorových vozidel o 8,8 mld. Kč, díky růstu jejich vývozu o 8,4 mld. Kč. Zmenšil se také deficit bilance s ropou a zemním plynem o 4,3 mld. Kč vlivem nižších cen na světových trzích a poklesu dovezeného množství. Přebytek bilance kovodělných výrobků se zvýšil o 1,6 mld. Kč a záporné saldo obchodu s potravinářskými výrobky se zmenšilo o 1,2 mld. Kč.
Nepříznivý vliv na celkovou bilanci měl hlavně meziročně větší schodek bilance s chemickými látkami a přípravky o 1,1 mld. Kč a farmaceutickými výrobky o 1,0 mld. Kč.
Bilance zahraničního obchodu se státy EU27 skončila v listopadu přebytkem 81,8 mld. Kč, který meziročně vzrostl o 25,3 mld. Kč. Největší meziroční přírůstek aktiva byl zaznamenán v obchodě s Německem (o 16,3 mld. Kč) a Slovenskem (o 3,7 mld. Kč).
Schodek zahraničního obchodu se zbožím se státy mimo EU27 se meziročně zvětšil o 5,1 mld. Kč na 47,8 mld. Kč. Nejvíce se prohloubil deficit obchodu s Čínou, a to o 5,0 mld. Kč. Přechodem z pasiva do aktiva se naopak zlepšila bilance obchodu s Ruskou federací (o 3,0 mld. Kč).
V porovnání s předchozím měsícem po sezónním očištění vývoz stagnoval, zatímco dovoz vzrostl o  
Meziročně vzrostl vývoz o 8,1 % na 353,2 mld. Kč a dovoz o 2,1 % na 321,0 mld. Kč. Listopad 2020 měl o jeden pracovní den méně než listopad předchozího roku.
V lednu až listopadu 2020 dosáhl přebytek obchodní bilance 172,0 mld. Kč, což představovalo meziroční přírůstek o 18,1 mld. Kč. Od začátku roku klesl meziročně vývoz o 6,2 % a dovoz o 7,1 %.
Další informace o zahraničním obchodu se zbožím: https://ww w.czso.cz/csu/czso/zahranicni_obchod_se_zbozim_ekon. (6.1.2021)