Meziroční pokles produkce ve stavebnictví nepřekvapil

Stavební produkce v lednu po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně klesla o 13,2 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně vyšší o 2,9 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 0,5 % stavebních povolení více a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 17,3 %. Meziročně bylo zahájeno o 15,3 % bytů více. Dokončeno bylo o 28,2 % bytů více.
Stavební produkce v lednu 2019 byla reálně meziměsíčně vyšší o 2,9 %. Meziročně klesla o 13,2 % a za tímto poklesem stála vysoká srovnávací základna z loňského roku. Leden 2018 byl v České republice mimořádně teplý a příznivé klimatické podmínky umožnily stavbařům provádět veškeré stavební práce bez omezení. Produkce v pozemním stavitelství meziročně klesla o 13,1 % (příspěvek -10,8 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství se meziročně snížila o 13,7 % (příspěvek -2,4 p. b.). Bez očištění byla produkce meziročně nižší o 13,2 % (leden 2019 měl stejný počet pracovních dnů jako leden 2018).
Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve stavebnictví se v lednu 2019 meziročně zvýšil o 0,3 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v lednu 2019 meziročně vzrostla o 4,2 %.
Stavební úřady v lednu 2019 vydaly 6 078 stavebních povolení, meziročně o 0,5 % více. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 30,8 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 vzrostla o 17,3 %.
Počet zahájených bytů v lednu 2019 meziročně vzrostl o 15,3 % a dosáhl hodnoty 2 797 bytů. V rodinných domech došlo k poklesu počtu bytů o 5,5 %, v bytových domech byl zaznamenán růst počtu zahájených bytů o 67,1 %.
Počet dokončených bytů v lednu 2019 meziročně vzrostl o 28,2 % a činil 2 753 bytů. V rodinných domech došlo k růstu o 29,1 %, v bytových domech vzrostl počet dokončených bytů o 34,5 %.
Stavební produkce podle údajů Eurostatu v prosinci 2018 v EU28 meziročně vzrostla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 0,5 %. Pozemní stavitelství se snížilo o 0,9 % a inženýrské stavitelství se zvýšilo o 5,1 %. Údaje za leden 2019 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 19. 3. 2019. 
 
Komentář k výsledkům ČSÚ o stavebnictví
Výsledek stavební produkce za měsíc leden 2019 není podle výsledků Českého statistického úřadu vůbec špatný, jak by mohla hodnota meziročního indexu napovídat. Bezpochyby ale budou mnozí, kteří vyřknou negativní soud.
Výsledek je tentokrát zapotřebí hodnotit ze dvou hledisek – z matematického a věcného. Výsledek stavebnictví v loňském lednu (2018) zaznamenal zcela mimořádnou hodnotu 132,8 % (vztaženo k úspěšnému roku 2017). Letošní propad znamená snížení o 13,2 % oproti loňské anomálii a měřeno prostřednictvím indexů byl úspěšnější než ten dobrý v roce 2017, a to o plných 15 %.
Druhým faktorem jsou nepříliš přízné klimatické podmínky letošní zimy, které přesto stavebnictví omezily jen velmi minimálně. Svědčí o tom vyrovnané výsledky pozemního i inženýrského stavebnictví a také vyšší počet zahajovaných i dokončovaných bytů.
Přesto, že jsme teprve na začátku roku a mohou nastat různé neočekávané změny, dobrým signálem pro jeho průběh je zadaná veřejná zakázka, která byla na konci roku 2018 meziročně vyšší o 46 % a za letošní dva měsíce trend pokračuje, opětovný nárůst činí 43,7 %.
Myslím tedy, že výsledek měsíce ledna není předzvěstí počátku katastrofického scénáře.
Komentář poskytl Ing. Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví.
(15.3.2019)