Meziroční růst cen průmyslových výrobců zpomalil

Meziměsíčně ceny zemědělských výrobců vzrostly o 2,8 % a meziročně o 29,9 %. Ceny průmyslových výrobců se snížily meziměsíčně o 1,0 % a meziročně byly vyšší o 21,3 %. Ceny stavebních prací vzrostly meziměsíčně o 0,3 % a meziročně o 11,9 %. Ceny tržních služeb pro podniky se meziměsíčně zvýšily o 0,2 % a meziročně o 6,5 %.
„V listopadu pokračoval meziroční růst cen všech výrobců. Ceny zemědělských výrobců se meziročně zvýšily téměř o 30 % a ceny průmyslových výrobců, navzdory meziměsíčnímu poklesu, o více než 21 %. Ceny stavebních prací meziročně vzrostly dle odhadů bezmála o 12 % a ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 6,5 %,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.
Ceny zemědělských výrobců se meziměsíčně zvýšily o 2,8 %. Vzrostly ceny vajec o 15,2 %, brambor o 4,8 %, mléka o 3,6 %, olejnin o 2,5 % a obilovin o 1,3 %. Klesly ceny čerstvé zeleniny o 12,4 %, jatečných prasat o 2,9 %, ovoce o 0,9 % a skotu o 0,4 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 29,9 % (v říjnu o 27,1 %). V rostlinné výrobě ceny vzrostly o 26,0 %. Vyšší byly ceny obilovin o 42,4 %, čerstvé zeleniny o 33,5 %, brambor o 25,4 % a olejnin o 21,8 %. Ceny ovoce klesly o 13,5 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 36,7 %. Vzrostly ceny vajec o 58,4 %, jatečných prasat o 49,7 %, mléka o 35,4 %, drůbeže o 34,9 % a skotu o 21,3 %.
Meziměsíčně ceny průmyslových výrobců klesly o 1,0 %. Snížily se zejména ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek a výrobků byly nižší o 2,7 % a obecných kovů a kovodělných výrobků o 1,8 %. Vzrostly ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 1,1 %, z toho ostatních potravinářských výrobků o 3,5 %. Ceny v odvětví dopravních prostředků byly vyšší o 0,8 %. Ceny průmyslových výrobců meziročně vzrostly o 21,3 % (v říjnu o 24,1 %). Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu se zvýšily o 52,6 %. Vzrostly také ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných výrobků. Ceny v odvětví pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků byly vyšší o 19,9 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku vzrostly o 25,8 %, z toho ceny mlýnských a škrobárenských výrobků o 52,8 %.
Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin byly vyšší zejména ceny energií o 41,5 % a zboží krátkodobé spotřeby o 23,1 %. Ceny průmyslových výrobců bez energií se meziročně zvýšily o 14,6 % (v říjnu o 15,7 %). 
Ceny stavebních prací se meziměsíčně dle odhadů zvýšily o 0,3 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,3 %. Ceny stavebních prací se meziročně dle odhadů zvýšily o 11,9 % (v říjnu o 12,0 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 16,9 % (v říjnu o 17,6 %).
Ceny tržních služeb pro podniky meziměsíčně vzrostly o 0,2 %. Zvýšily se ceny za poštovní a kurýrní služby o 2,0 %, za reklamní služby a průzkum trhu o 0,8 % a za architektonické a inženýrské služby o 0,6 %. Ceny za pozemní dopravu a za služby v oblasti programování shodně vzrostly o 0,3 %. Klesly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 1,5 % a za skladování a podpůrné služby v dopravě o 0,3 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 0,2 %. Ceny tržních služeb pro podniky byly meziročně vyšší o 6,5 % (v říjnu o 6,3 %). Vzrostly ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě o 15,2 %, za reklamní služby a průzkum trhu o 15,0 % a za služby v oblasti zaměstnání o 13,8 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 6,0 % (v říjnu o 5,8 %).
Ceny průmyslových výrobců v EU – říjen 2022 (předběžná data)
V zemích Evropské unie (EU), se podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v říjnu meziměsíčně snížily o 2,5 % (v září vzrostly o 1,4 %). Nejvíce klesly ceny v Irsku o 32,5 % a v Bulharsku o 8,8 %. V Německu byly ceny nižší o 4,2 %. V Polsku ceny vzrostly o 0,9 %, na Slovensku o 0,7 %, v Česku o 0,6 % a v Rakousku o 0,3 %. Zvýšily se ceny zejména v Řecku, a to o 9,6 %.
V říjnu meziročně vzrostly ceny v EU o 31,2 % (v září o 41,4 %). Nejvíce se zvýšily ceny v Maďarsku o 68,0 %, na Slovensku o 59,3 % a v Lotyšsku o 57,9 %. V Německu byly ceny vyšší o 35,5 %, v Polsku o 30,5 %, v Rakousku o 26,4 % a v Česku o 24,1 %. Ceny klesly pouze v Irsku o 17,2 %. (16.12.2022)