Meziroční růst spotřebitelských cen mírně zpomalil

Spotřebitelské ceny vzrostly v červnu proti květnu o 0,2 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména vyššími cenami v oddíle rekreace a kultura. Meziroční růst spotřebitelských cen v červnu zpomalil na 2,7 %, což bylo o 0,2 procentního bodu méně než v květnu.
Meziměsíční růst spotřebitelských cen v oddíle rekreace a kultura byl způsoben zejména zvýšením sezónních cen dovolených s komplexními službami o 6,7 %. V oddíle bydlení vzrostly ceny nájemného z bytu o 0,7 % a elektřiny o 0,4 %. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje byly vyšší zejména ceny nealkoholických nápojů o 1,6 %, vepřového masa o 1,8 % a jogurtů o 4,6 %. Cena brambor vzrostla o 3,3 % (částečně vlivem přechodu nabídky trhu z pozdních na rané brambory) a dosáhla nejvyšší zaznamenané hodnoty 27,00 Kč/kg. Růst cen v oddíle stravování a ubytování byl způsoben především zvýšením cen stravovacích služeb o 0,5 %.
Na snižování celkové hladiny spotřebitelských cen působil v červnu pokles cen v oddíle alkoholické nápoje, tabák, kde byly nižší ceny piva o 3,6 % a vína o 1,5 %. V oddíle odívání a obuv klesly ceny oděvů o 0,7 % a obuvi o 0,3 %. Z potravin se snížily především ceny zeleniny o 4,1 %.
Ceny zboží úhrnem zůstaly na úrovni měsíce května a ceny služeb vzrostly o 0,6 %.
Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v červnu o 2,7 %, což bylo o 0,2 procentního bodu méně než v květnu. V oddíle alkoholické nápoje, tabák došlo ke zmírnění meziročního růstu cen vlivem cen vína, které v červnu klesly o 1,9 % (v květnu růst o 0,8 %) a cen piva, které byly vyšší o 5,4 % (v květnu o 7,2 %). V oddíle bydlení zpomalil meziroční růst cen elektřiny na 10,4 % (v květnu 12,5 %), a to vlivem jejich meziměsíčního zvýšení v červnu 2018. Meziroční pokles cen v oddíle doprava byl důsledkem snížení cen pohonných hmot a olejů o 0,3 % (v květnu růst o 3,1 %). V oddíle rekreace a kultura zrychlil růst cen dovolených s komplexními službami na 6,2 % (v květnu 3,2 %).
Na meziroční zvyšování cenové hladiny měly v červnu opět největší vliv ceny v oddíle bydlení, kde se zvýšily ceny nájemného z bytu o 3,9 %, vodného a stočného shodně o 2,6 %, zemního plynu o 3,6 %. Další v pořadí vlivu byly ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde vzrostly ceny zeleniny o 22,7 % (z toho ceny brambor o 51,7 %), masa o 3,9 %, pekárenských výrobků a obilovin o 3,2 %. Vliv na zvýšení celkové cenové hladiny měly také ceny v oddíle ostatní zboží a služby, kde vzrostly ceny pojištění o 3,9 % a ceny finančních služeb o 5,7 %. V oddíle stravování a ubytování byly vyšší ceny stravovacích služeb o 4,4 % a ceny ubytovacích služeb o 2,6 %.
Na meziroční snižování cenové hladiny v červnu působily ceny v oddíle odívání a obuv vlivem cen oděvů, které byly nižší o 3,1 %. Ceny v oddíle pošty a telekomunikace klesly o 1,3 %.
Ceny zboží úhrnem vzrostly o 2,3 % a ceny služeb o 3,6 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného (nákladů vlastnického bydlení) byl meziročně 102,5 %.
Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v červnu 2,5 %.
Meziroční změna průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) 28 členských zemí EU byla podle předběžných údajů Eurostatu v květnu 1,6 %, což bylo o 0,3 procentního bodu méně než v dubnu. Nejvíce ceny vzrostly v Rumunsku (o 4,4 %) a nejméně na Kypru (o 0,2 %). Na Slovensku cenový růst v květnu zrychlil na 2,7 % z 2,4 % v dubnu. V Německu byly ceny vyšší o 1,3 % (v dubnu o 2,1 %). Podle předběžných výpočtů byl v červnu meziměsíční přírůstek HICP v ČR 0,2 % a meziroční 2,4 %. Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za červen 2019 je 1,2 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP.) (14.7.2019)