Meziroční růst tržeb zpomalil

Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v květnu zvýšily reálně o 2,7 %, stejně jako bez očištění. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně klesly o 1,0 %.
Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel po očištění o sezónní vlivy snížily v květnu reálně o 1,0 %, 
v tom za potraviny klesly o 2,0 %, za pohonné hmoty o 1,8 % a za nepotravinářské zboží o 0,1 %.
Meziročně se maloobchodní tržby očištěné o kalendářní vlivy (při stejném počtu pracovních dní v květnu 2019 i 2018) zvýšily 
o 2,7 %, přičemž za nepotravinářské zboží vzrostly o 5,6 %, za potraviny o 0,3 %, zatímco za pohonné hmoty klesly o 0,7 %.
Bez očištění se maloobchodní tržby meziročně zvýšily o 2,7 %. Tržby za nepotravinářské zboží vzrostly o 5,6 %, za potraviny 
o 0,4 %2), naopak za pohonné hmoty klesly o 0,7 %.
K meziročnímu růstu nejvíce přispěl maloobchod provozovaný prostřednictvím internetových obchodů a zásilkových služeb (růst o 19,4 %). Ve specializovaných prodejnách s nepotravinářským zbožím rostly tržby především za počítačové a komunikační zařízení (o 8,6 %), za farmaceutické, zdravotnické a kosmetické zboží (o 4,0 %), za výrobky pro domácnost (o 3,0 %) a za výrobky pro kulturu, sport a rekreaci (o 2,6 %). Méně než loni se prodávaly pouze oděvy a obuv (pokles o 0,2 %). Nespecializovaným prodejnám s převahou potravin se tržby zvýšily o 0,6 %, naopak specializovaným prodejnám s potravinami se tržby snížily o 2,8 %.
Cenový deflátor v maloobchodě kromě motorových vozidel ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 101,0 % a byl ovlivněn zejména vyššími cenami pohonných hmot, farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží, potravin a potřeb pro domácnost. Naopak ceny klesly v prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením a s oděvy a obuví.
Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel reálně meziměsíčně stagnovaly. Meziročně se tržby zvýšily 
o 1,4 % (očištěné i neočištěné o kalendářní vlivy). Tržby za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) meziročně vzrostly o 3,1 %, naopak za opravy motorových vozidel klesly o 5,0 %.
Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na:  https://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications/news-releases (14.7.2019)